UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ


Romanian  English
Mathematics
ubb

Dezvoltarea unor parteneriate de cercetare în vederea integrării europene a matematicii de vârf româneşti în domeniile analizei neliniare, topologiei diferenţiale şi ale aplicaţiilor acestora  (Contract  130/2006,  CEEX III/P-INT-VIZ)     
     1. Activităţi desfăşurate
        a) Kick-off project meeting  A fost prima întâlnire a membrilor proiectului (au participat toţi cei 11 membri). Activitatea s-a                   desfăşurat  la Universitatea "Babeş-Bolyai", în data de 1 septembrie 2006. S-au discutat probleme organizatorice
        b) Seminar de prezentare a proiectului  A fost o întâlnire a membrilor proiectului  cu diverse persoane interesate. S-a desfăşurat la
          Universitatea "Babeş-Bolyai", în data de 6 octombrie 2006 şi au fost prezenţi aproximativ 25 participanţi, din ţară.
        c) Vizita 
Prof. Dr. W.A.F. Ruppert, de la University of Applied Sciences din Viena, Austria, desfăşurată între 18 şi 29 septembrie             2006. S-au discutat probleme legate de cercetările din domeniul subsemigrupurilor Lie, precum şi de posibilitatea dezvoltării                legăturilor cu cercetătorii din România şi, în particular, din Cluj-Napoca.
        d) Vizita Prof. Dr. A. Nemethi, de la Insitutul de Matematică al Academiei Maghiare, Budapesta, Ungaria, desfăşurată între 2 şi 7           noiembrie 2006. Profesorul   Nemethi a prezentat o expunere cu tema Serii Poincare cu aplicaţii în topologie şi teoria numerelor.             S-au purtat discuţii în vederea   identificării unor teme comune de cercetare .

         e) Vizita Prof. Dr. Z. Muzsnay, de la Universitatea din Debrecen, Ungaria, desfăşurată între 15 şi 18 noiembrie 2006. Profesorul                Muzsnay a prezentat o expunere cu tema  Invariant Variational Principles  for canonical flows on Lie Groups. S-au purtat discuţii           în vederea  identificării unor teme comune de cercetare.
   
     2. Activităţi viitoare
       a) Vizita Dr. Liana Ţopan la Budapesta, mai 2007
       b) Vizita Dr. Dorin Andrica la Grenoble, iunie 2007
       c) Vizita Dr. Paul Blaga la Ancona, iunie 2007
       d) Şcoala de vară "Critical Point Theory and Applications", Cluj-Napoca, 9-13 iulie 2007, organizatori: Cs. Varga, A. Kristaly şi            P.  Blaga
     3. Raport de activitate pe 2008 (doc)