Didactica Mathematica

ISSN 2602-0963

 

Instrucţiuni pentru autori

Manuscrisele vor fi redactate îngrijit, în limba engleză (sau în mod excepţional în limba română, dar cu un rezumat în limba engleză), respectând instrucţiunile de mai jos. Editorii îşi rezervă dreptul de a respinge manuscrisele care nu se conformează cerinţelor.

Toate manuscrisele sunt trimise referenţilor. Toată corespondenţa este sub formă electronică. Eventualele materiale trimise prin poștă nu sunt înapoiate autorilor.


Manuscrisele vor fi redactate în LaTeX utilizând document class amsart.


Menţionăm că redactarea în LaTeX este singura acceptată în majoritatea revistelor de matematică. O prezentare succintă în limba română a acestui sistem precum şi documentaţie se află aici. Există multe metode de a instala LaTeX-ul pe calculatorul dvs. Sistemul de operare Linux conţine implicit o distribuţie LaTeX. Pentru o instalare minimală în sistemele Windows recomandăm distribuţia MiKTeX (”Basic MiKTeX Installer”, aprox. 40 MB) şi în plus descărcarea pachetelor de stil caption şi fancyhdr (acestea nu se găsesc în distribuţia minimală menţionată dar se instalează automat dacă aveţi legătură la Internet). Un editor simplu gata configurat pentru MiKTeX este texshell. Un alt editor interesant care conţine şi documentaţie pentru LaTeX este texmaker.
(Toate aceste programe sunt gratuite!)

O alternativă foarte comodă pentru obţinerea fişierelor LaTeX este utilizarea programului Scientific Word. Acesta nu este gratuit dar este funcţional 30 de zile (după obţinerea unei licenţe provizorii de pe site-ul firmei).


Pachetul de stil utilizat de revistă este didactica; va trebui să-l descărcaţi şi să-l depuneţi în directorul în care se află fişierul dvs. TeX.
Vă rugăm să consultaţi mostra de fişier SAMPLE ARTICLE; cam aşa va trebui să arate fişierul dvs. trimis nouă spre publicare.
Pentru un exemplu în limba română vezi SAMPLE ARTICLE-RO.
Recomandăm ca numele fişierului
TeX să coincidă cu numele autorului/autorilor, de exemplu popescu-ionescu.tex.
Acest fişier va fi împachetat împreună cu fişierele conţinând figuri (dacă există) într-un fişier .zip (cu numele
popescu-ionescu.zip) şi trimis ca ataşament la e-mail. Recomandăm ca acest fişier .zip să conţină şi varianta .pdf a lucrării (popescu-ionescu.pdf).


Este obligatorie prezenţa comenzilor
\title, \author, \address, \email. În cazul în care articolul are mai mulți autori vor fi incluse câte o comandă \author, \address, \email pentru fiecare. Rezumatul lucrării trebuie să apară în cadrul \begin{abstract} ... \end{abstract}.  Nu furnizaţi aceste informaţii în altă parte decât în cadrul acestor comenzi!

 Titlurile secţiunilor vor fi scrise prin comanda
\section iar pentru teoreme, propoziţii, demonstraţii etc se vor utiliza cadrele corespunzătoare \begin{theorem} ... \end{theorem}, \begin{proof} ... \end{proof} etc. Trimiterile la formule, teoreme, bibliografie trebuie făcute simbolic (cu comenzile \ref, \cite) . Nu se va folosi deci un LaTeX „artizanal”!
Se recomandă includerea clasificării AMS (în cadrul
\begin{amssubject} ... \end{amssubject}) şi a cuvintelor cheie (în cadrul \begin{keyword} ... \end{keyword}).Adresa pentru corespondenţă (în cazurile excepţionale când poşta electronică nu funcţionează):

Comitetul de redacţie Didactica Mathematica
Universitatea "Babeş-Bolyai"
Facultatea de Matematică şi Informatică
Str. M. Kogalniceanu 1
RO-400084 Cluj-Napoca, ROMANIA

E-mail: didactica@math.ubbcluj.ro


Toate informaţiile cu privire la manuscris se vor obţine prin e-mail la adresa didactica@math.ubbcluj.ro

 

Home (Pagina principală)