Didactica Mathematica

Cuprinsul volumelor precedente

 

Volumul 21(2003)

Gheorghe MICULA: Liceul din Vadul Crișului la aniversarea a 50 de ani 7
Valeriu ANISIU: Spații vectoriale utilizând calculul simbolic 13
Daniel ANISIU și Mira-Cristina ANISIU: Ecuații diferențiale care modelează circuite electrice 19
D.M. BATINETU-GIURGIU și Maria BATINETU-GIURGIU: Lalescu Functions Analytic Well-Balanced 25
Maria BATINETU-GIURGIU și D.M. BATINETU-GIURGIU: Lalescu Functions Hiperbolic Well-Balanced 29
Elvira BOTEZ: Fondatorul astronomiei populare: Francois Arago (1786-1853) 33
Cecilia CRACIUN: Mozaicul: o metodă inovativă de predare 39
Carmen Elena DEACONU: Aspecte metodice privind predarea ecuațiilor și sistemelor de ecuații algebrice. Rezolvarea problemelor cu ajutorul calculatorului 45
Claudia DRAGOS-ROMAN: Predarea - învățarea - evaluarea cunoștințelor despre funcții utilizând soft educațional 49
Diana-Bianca DUCA: Programare client/server in JAVA 65
Dorel DUCA și Ovidiu POP: Proprietăți ale punctului intermediar din teorema creșterilor finite 81
Anca DUMITRU: O introducere în programarea geometrică fără restricții 89
Marilena Anca FAICIUC: Numărul de aur - temă în cadrul disciplinei opționale la liceu 105
Vasile LUNGU: Asupra unei probleme a lui Collatz 115
Constantin LUNGULESCU și Ovidiu CIOPONEA: Minime și maxime în geometria elementară 119
Viorel LUPSOR și Vasile SERDEAN: Figuri echivalente 121
Ioana MAGDAS: Secțiuni în corpuri geometrice. Metodice 141
Daniel Călin MESESAN: O metodă de obținere a coeficienților mai mici la ecuațiile de gradul I cu două necunoscute 149
Daniel Călin MESESAN: Rezolvarea în numere întregi a ecuațiilor de gradul I cu două necunoscute cu ajutorul congruențelor 155
Ion MIHOC și Cristina Ioana FATU: Estimarea parametrilor în modelele liniare 163
Ioan MURESAN și IOAN POPA: Inegalități recurente 175
Elena NEACA: Mai multe demonstrații ale formulei lui Heron 179
Tanța PAUNA și Mirela LUNGULESCU: Modalități de modernizare a demersului didactic la matematică - învățământ colectiv, bazat pe grupe mici de elevi, individualizat 183
Cornel PINTEA: Ceviene concurente într-un triunghi determinate de unele medii ale lungimilor a câte două dintre laturile sale 187
Ovidiu POP: Asupra unor probleme 195
Ioan POPA: Inegalități între medii legate de formula lui Simpson 201
Ecaterina POPESCU și Simona POPESCU: Studiul elementelor de geometrie la clasele I-IV 205
Sorin Adrian ROMAN: Ascultând Universul 211
Otilia RUS: Asupra "Elementelor" lui Euclid 219
Anna SOOS și Iuliana MARCHIS: Invățarea recursivității cu ajutorul fractalilor în limbajul LOGO 225
Teodor TOADERE și Maria-Elena TOADERE: Modelarea problemei orarului ca mulțime interior stabilă în graf 233
Ioan Radu TODEA și Monica Laura TOMESCU: Aplicații ale schemelor e probabilitate 249
Victor D. TUDOR și Stefan Florin MARCU: Un caz de rezolvare a ecuațiilor de gradul 7 261
Dumitru VALCAN și Gelu TOMSA: Asupra unei probleme de teoria numerelor 267
Alexandru ZAGRAIAN: Două pătrate care au un vârf comun 279
Alexandru ZAGRAIAN: Intuiția în aplicarea principiului lui Dirichlet 285
Ionel TUDOR: O aplicație a teoremei sinusurilor 289
Zoltan FINTA: Probleme în legătură cu proprietatea lui Darboux 305

 

Volumul 22(2004)

Raluca ARDELEAN: Rezolvarea problemei transportului. Metoda potentialelor 5
Ovidiu BAGDASAR: O nota cu privire la hipercuburile latine 19
Petru BLAGA: Gheorghe Micula -- personalitate complexa 25
Elvira BOTEZ: Un fenomen astronomic observabil in 8 iunie: tranzitul lui Venus 29
Miorita BRADU: Functii uniform continue 45
Florin CARJAN: Exercitii de operationalizare a regulilor, sau trecerea de la propozitie la regula operationala in invatarea matematicii 53
Liana CIASCAI si Dumitru VALCAN: Studiul didacticii matematicii in practica interna si internationala 55
Cecilia CRACIUN: Metode inovative in predarea reprezentarii grafice a functiilor 67
Adrian DIACONU: Asupra definitiei si proprietatilor functiei exponentiale 75
Anca DUMITRU: Minimul comun si maximul de intersectie in optimizare 95
Ioan DZITAC: Viziunea transdisciplinara a profesorului Gheorghe Micula asupra matematicii si vieții 109
Marilena Anca FAICIUC si Claudia-Calina SANSEA: Progresii aritmetice -- lectie de predare in echipa 115
Simona FELECAN: Strategii, metode si tehnici didactice activizante in predarea capitolului "Corpuri geometrice" 121
Bela FINTA: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians 131
Catalin GRAD: Tabele de caractere 135
Craciun IANCU: Profesorul Gheorghe MICULA, matematicianul si omul de aleasa omenie 151
Maria IANCU si Craciun IANCU: Inca o data despre problema caracteristicilor calitative 154
Anca Ileana LUPAS: Grupuri de stari in conditii aleatoare. Timpi de asteptare 159
Viorel LUPSOR si Vasile SERDEAN: Metoda areolara 165
Daniela MARIAN: Aplicatii ale grafelor si rețelelor 177
Ana MAIEREAN: Fractalii -- imagini din sistemele dinamice 189
Daniel Calin MESESAN: Rezolvarea ecuatiilor diofantiene prin metoda descompunerii 195
Daniel Calin MESESAN: Rezolvarea ecuatiilor diofantiene cu ajutorul inegalitatilor 201
Petrisor MIHALTAN: Observatii asupra izomorfismelor de grupuri 207
Ion MIHOC si Cristina Ioana FATU: Asupra celei mai bune predictii liniare 211
Maria MIHOC: In memoriam: Profesor doctor docent Lascu Bal 221
Laurentiu MODAN: Amintiri recente 225
Daniel Arnold MOLDOVAN: Exemple si contraexemple in analiza matematica elementara -- Calcul integral - 227
Cornel PINTEA: Asupra unor relatii metrice in triunghi 241
Ovidiu T. POP si Gheorghe SZOLLOSY: Asupra monotoniei si limitei unor siruri 249
Ioan A. RUS: Un bihorean prin universal mathematic: Prof. dr. Gheorghe Micula 253
Otilia RUS: Demonstratii ale teoremei lui Pitagora 255
Diana SAVIN: Proprietati algebrice ale unor siruri 279
Corina SIMIAN: Aplicatii ale formulei lui Taylor 283
Dumitru VALCAN: Generalizari ale unei probleme date la concursul de titularizare in invatamant 291
Alexandru ZAGRAIAN: Relatia de ordine si operatii de ordonare 299
Adrian Sergiu DARABANT si Alina Campan: Determinarea ordinii optimale de fragmentare intr-un mediu orientat obiect 305

 

Volumul 23(2005)

Szilard ANDRAS, Arpad BARICZ: Some Interesting Properties of the Diocles's Cissoid 7
Cristinel BLAGA, Ana-Maria NEGREA: Proprietati interesante ale secantelor la 45 de grade in patratul unitate 23
Elvira BOTEZ: Cultura astronomica in Romania in prima jumatate a secolului XX prin revista "Natura" 29
Vlad CIOBOTARIU-BOER: Proprietati ale functiilor convexe comparabile cu o inegalitate a lui Tiberiu Popoviciu 48
Vlad CIOBOTARIU-BOER: Inegalitatea lui Hlawka in multimea numerelor hipercomplexe 65
Sorin COJOCARU: Cu privire la sirurile de medii asociate unui sir 81
Sorin COJOCARU: Rafinarea unei inegalitati intre numere complexe 87
Monica DAN: Zig-zag polinomial 89
Adrian DIACONU: Asupra unor proprietăți ale funcției exponențiale (II) 99
Dorel I. DUCA: Ioan MARUSCIAC -- 80 de ani de la nastere 123
Eugenia DUCA si Dorel I. DUCA: Iuliu I. DEAC- 100 de ani de la nastere 135
Anca DUMITRU și Cătălin Ioan GRAD: GEONExT cu aplicații în analiza matematică de liceu 139
Militon FRENTIU: Greseli frecvente in predarea programarii in liceu 147
Ioana Cornelia LUCA: Proprietati ale punctului intermediar din teorema de medie a calculului integral 157
Viorel LUPSOR și Vasile SERDEAN: Principiul extremal în geometrie 169
Iuliana MARCHIS: Triunghiul lui Pascal și a lui Sierpinski 173
Daniel Călin MESESAN: Teorema împărțirii cu rest 179
Daniel Călin MESESAN: Rezolvarea ecuațiilor diofantiene prin metoda inducției matematice 183
Petrisor MIHALTAN: Metoda inductiei matematice aplicata in probleme de geometrie 189
Liviu MIRCEA: O aplicatie a geometriei in astronautica 195
Daniel Arnold MOLDOVAN: Asupra primitivabilității și integrabilitățiifuncțiilor periodice 203
Nicodim NEGREA: Functie convexa in acord cu una sau doua medii generalizate 215
Nicodim NEGREA: Metodica rezolvarii problemelor de numarare 223
Cristian POP și Vasile SERDEAN: Principiul invariantului 227
Maria POP, Viorel LUPSOR: Asupra unor probleme legate de principiul cutiei generalizat 233
Ovidiu POP: Asupra unor teoreme de medie 239
Vasile POP, Liviu MIRCEA: Scoala clujeana de astronomie 247
Vasile POP, Viorel LUPSOR: Partiții ale mulțimii numerelor naturale 265
Ioan POPA: Inegalități asociate cu cuadraturi Lobatto 277
Ioan POPA, Monica URSU: O inegalitate cu polinoame Legendre si Cebasev 281
Lenuța POPOVICI: Dificultăți de învățare la matematică 285
Otilia RUS: Postulatul lui Euclid si infinitul 297
Jozsef SANDOR: O aplicatie a integralei Stieltjes 307
Diana SAVIN: Ecuația lui Pell și aplicații 309
Corina SIMIAN și Dan MOLDOVAN: Câteva considerații asupra teoremei de medie a lui Lagrange 313
Daniela-Adina TOPAN: Aria in geometria plana 321
Dumitru VALCAN: Despre metodica/didactica matematicii 333
Dumitru VALCAN: Formarea initiala a profesorilor de matematica la Universitati din Canada si din unele state europene 359
Vasile POP: Concurența unor linii în poligoane 371
Jozsef SANDOR: Despre teorema a doua a mediei pentru integrale,II 378
Daniel ANISIU si Mira-Cristina ANISIU: Fenomene neliniare in circuite Electrice 381
Valeriu ANISIU: Rezultate de topologie pe axa reala si in plan. Aplicatii 387

 

Volumul 24(2006)

Dorel I. DUCA: Salutul Filialei Cluj a Societății de Stiințe Matematice 7
Petru BLAGA: Profesorii Petru T. Mocanu, Gheorghe Coman si Ioan A. Rus la varste aniversare 9
Elvira BOTEZ: Spicuiri din presă despre eclipsele de soare vizibile din România 11
Aura BUJU: Funcții injective, surjective, bijective 27
Virgil CALUGAR: Probleme de loc geometric ce conduc la curbe special 31
Olimpia COPIL: Despre viata si activitatea profesorului Stefan Musta 41
Lucian DRAGOMIR: Asupra unei formule trigonometrice 45
Gherasim FEURDEAN: Rolul problemelor de geometrie în dezvoltarea capacității creatoare a elevilor 51
Gherasim FEURDEAN: Forme echivalente ale raportului de asemănare la rezolvarea problemelor de geometrie în spațiu 57
Bela FINTA: A New Solved Question in Connection to a Problem of Pal Erdos (II) 65
Cosmin FODOR: Fracții continue 71
Loredana FODOR: Scrierea unui număr irațional ca fracție continuă 75
Traian FODOR: Legea de formare a reduselor 79
Maria I. FODOR și Traian V. FODOR: Metoda reducerii la absurd 83
Cosmina FORT: Determinarea soluției minime a ecuației lui Pell 87
Florin FORT: Rezolvarea ecuației Pell 91
Anca Ileana LUPAS: Modele stohastice de stocare, bazate pe modele de așteptare 95
Viorel LUPSOR și Vasile SERDEAN: Soluții geometrice pentru unele inegalități algebrice 105
Iuliana MARCHIS: Graph-similar fractals 119
Maria MATEI: Câteva probleme de geometrie rezolvate în cadrul grupei de excelență 127
Daniel Călin MESESAN: Numere pitagoreice 137
Daniel Călin MESESAN: Rezolvarea ecuațiilor de gradul întâi cu două necunoscute cu ajutorul fracțiilor continue 141
Petrișor MIHALTAN: Surpriză și ingeniozitzte în matematică 147
Liviu MIRCEA: Expoziția itinerantă Machina Mundi la Cluj-Napoca 151
Raluca Anamaria POMIAN: Metoda lui Newton 161
Iustin POP: Construcția unui poligon regulat în situații date 187
Otilia RUS: Ion Barbu -- Dan Barbilian. Polivalențele geniulu 189
Ionel TUDOR: Probleme comentate pentru olimpiade si concursuri scolare 195
Dumitru VALCAN: Asupra unei clase de șiruri convergente 205
Dumitru VALCAN, Ileana GIUBELAN și Florin GREBLESCU: Aplicații ale monotoniei și determinării imaginii unei funcții exponențiale 213
Dumitru VALCAN și Liliana CIASCAI: Cursul Magister -- un model de predare a cursurilor universitare. Exemplificare: Aplicații la tema "Organizarea conținutului secvenței de predare-învățare la matematică" 233
Zoltan ZAKOTA: Predarea informaticii în învățămîntul superior: Bologna -- Lisabona 261
Teodor TOADERE: Probleme modelate cu ajutorul grafelor 267
Iustin POP: Rezolvarea unor probleme de matematică considerate, de mulți, nerezolvabile 276
Hajnal KERY, Ioan DZITAC: Un produs informatic de asistență pentru predarea-învățarea reprezentării graficelor funcțiilor polinomiale 279

 

Volumul 25-1(2007)

Valeriu Anisiu: Symmetric Inequalities with and without a Computer Algebra System 1
Gheorghe Coman: Applications of inverse interpolation 7
Adrian Diaconu: Asupra unor proprietăți ale funcției exponențiale (III). 13
Sanda Dragoș and Radu Dragoș: SINE - a System with Interactive ackNowledgement and Evaluation of students work during laboratory sessions 31
Eugenia Duca: Aurel COȚIU - 80 de ani de la naștere 39
Iulia Eliza Duca: Fibonacci Numbers 45
Dorel I. Duca și Ioan A. Rus: Comutativitate și coincidență 51
Dorel I. Duca, Ioan Purdea, Ariana-Stanca Văcărețu, Daniel Văcărețu: Soluții ale problemelor date la concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învațământul preuniversitar - 2006 (17 iulie 2006) 59
Béla Finta: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians (II) 73
Ionut Traian Luca: Numeric Methods For Solving Transportation Problems 77
Adrian Petrușel: Proferorul Ioan A. Rus - Creatorul Școlii Clujene de Teoria Punctului Fix 85
Dorin Popescu: Hilbert functions and Macaulay representation of natural numbers 89
Corina Simian: Asupra unor modalități de definire a interpolării Lagrange 101
Ioan Șerb: The maximum modulus, the inner functions and the Loewner's differential equation 109

 

Volumul 25-2(2007)

Daniel Anisiu: Aplicație web online cu situația la învățătură a elevilor 1
Elvira Botez: Savantul -- poet Cammille Flammarion și popularitatea sa în România 9
Zhao Changjian, Mihály Bencze: Proving Geometric Question by Induction 21
Vlad Ciobotariu-Boer: On a Property that Characterizes the Multiplicatively Convex Functions 25
Adrian Diaconu: Asupra funcției exponențiale de argument complex și a definiției funcțiilor trigonometrice 35
Dorel I. Duca, Ioan Purdea, Ariana-Stanca Văcărețu, Daniel Văcărețu: Soluții ale problemelor date la concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar - 2007 (16 iulie 2007) 55
Florian Luca, Jozsef Sandor: On certain inequalities for Euler's totient function 71
Horia F. Pop, Liana G.T. Pop: Scientific education: the logic denominator 75
Vasile Șerdean, Cristian Pop: Asupra unor probleme cu arii 85
Teodor Toadere: Arbore sau Arborescență? 99
Daniela-Adina Topan: Probleme de maxim și minim geometric în plan 103

 

Volumul 26-1(2008)

Octavian Agratini, Cristina Radu: On Some Probability Problems 1
Mira-Cristiana Anisiu, George Bozis: Families of Planar Orbits in One-Variable Conservative Fields 9
Valeriu Anisiu: A generalized rearrangement inequality and applications 19
Adriana Buică, Adina Diaconescu: Teorema lui Bolzano: Exemple, contraexemple, aplicații 25
Militon Frențiu: Reguli ce trebuie respectate 35
Sanda Micula, Rodica Sobolu: Numerical Solutions of Nonlinear Algebraic Equations with MAPLE 45
Laurențiu Modan, Cristian Kevorchian: Asupra unor probleme de concurs rău alese 53
Dan-Nelu Moldovan, Vlad Turcu, Leon Blenche, Tiberiu Oproiu: On the Use of Cubic Spline Functions to Fitting of the astronomical Data 63
Lenuța Popovici: Adaptarea conținuturilor matematice de la clasa a IV-a la cerințele clasei a V-a 73
Dumitru Vălcan, Dumitru Bagdasar: Generalizations of some divisibility relationships in N 79
Andrei Vernescu: Aprofundarea unei probleme de progresii aritmetice cu ajutorul calculului cu diferente finite 95

 

Volumul 26-2(2008)

Petru Braica: Variatiuni ale unei probleme de concurs 1
Vlad Ciobotariu-Boer: Generalizations of some properties of convex functions 9
Costel Cioclu, Maria Pop: Puncte fixe în probleme de geometrie 17
Adrian Diaconu: Proprietăți ale funcțiilor trigonometrice circulare și ale funcțiilor hiperbolice 27
Dorel I. Duca, Septimiu Crivei, Ariana-Stanca Văcărețu, Daniel Văcărețu: Soluții ale problemelor date la concursul pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatământul preuniversitar - 2008 (16 iulie 2008) 51
Bela Finta: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians (III) 67
Bela Finta: Geometrical inequalities in acute triangle involving the medians (IV) 71
Gavriș P. Silviu: Sisteme de ecuații rezolvate prin metoda trigonometrică 77
Niculescu Virginia: Structural Design Patterns Used in Data Structures Implementation 83
Niculescu Virginia: Creational Design Patterns Used in Data Structures Implementation 93
Vasile Pop, Costel Cioclu: Teoreme și probleme ce caracterizează rangul unei matrice 101
Vasile Șerdean: Asupra unor probleme din Gazeta Matematică 109
Daniela-Adina Topan: The magic square 115
Redacția: Conferința națională Didactica Matematicii (ediția a XXIII-a) 131

 

Volumul 27(2009)

Mira-Cristiana Anisiu: Straight lines in the planar inverse problem of dynamics 1
Valeriu Anisiu: Asupra unei ecuații funcționale aparent simple 11
Angela Blaga, Mariela Corneanu: Problema damelor pe table de șah mari 15
Cristina Blaga: Galileo's telescope, Venus phases and heliocentric system 19
Cristinel Blaga, Anamaria Negrea: Funcții integrabile - exemple și contraexemple 27
Horațiu Boncea: Criterii de divizibilitate cu 9 35
Wladimir G. Boskoff, Marian G. Ciucă: O trigonometrie numerică asociată geometriei Minkowski 39
Vlad Ciobotariu-Boer: Some Error Estimates in the Twice Repeated Trapezoid Quadrature Rule 55
Adela Costinas, Emilia Loredana Pop: Proprietati ale punctului intermediar dintr-o teorema de tip medie 69
Monica Dan: Utilitatea omotetiilor în rezolvarea unor probleme de gemometrie 79
Adrian Diaconu: Observații asupra proprietăților funcțiilor trigonometrice circulare și ale funcțiilor hiperbolice 85
Edith Egri, Dorel I. Duca, Ioan A. Rus: Derivatives of composite functions, fixed points and applications to iterative functional-differential equations 109
Monica Fodor: Asupra unor proprietăți a funcțiilor cu proprietatea lui Darboux 117
Monica Fodor: Asupra unor metode de calcul a puterii unei matrici 125
Monica Izgărian , Mariana Moldovan: Despre pătrate perfecte 135
Cristian Kevorchian, Laurentiu Modan: Solving Some Classes of Differential Equations Using MAPLE V 141
Florian Luca, Jozsef Sandor: On certain inequalities for Euler's totient function 147
Ionuț Traian Luca: Optimizare dinamică. Aplicații in vanzări 151
Diana Ofelia Man: Incorporating M-estimators into Fuzzy Clustering 161
Laurențiu Modan: Despre Profesorul Laurențiu Panaitopol, așa cum l-am cunoscut 173
Anton S. Mureșan, Viorica Mureșan: Octav Onicescu and Bruno de Finetti 177
Cornel Pintea: The high order derivatives of some rational functions 181
Emilia Loredana Pop: Proprietăți ale punctului intermediar dintr-o teoremă de tip medie 189
Arleziana Emilia Udma: Exerciții "implicate" in alte exerciții 199
Adriana Voicu: Puterea luminii 203
Cluj-Napoca, 19 aprilie 2008: Conferința Națională "Didactica Matematicii" 207

 

  Începând cu volumul 28(2010) revista apare în format electronic (acces liber) aici .

 

  Home (Pagina principală)