Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică

Inspectoratul Şcolar al judeţului Cluj

Societatea de Stiinţe Matematice, filiala Cluj

 

 

 

 

LUCRĂRILE

CONFERINŢEI NAŢIONALE

DIDACTICA MATEMATICII

 

Ediţia XXXII

 

 

Cluj-Napoca

12 noiembrie 2016

 

 

 

 

Comitetul de organizare

 • Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, preşedintele Comitetului de organizare
 • Prof. dr. Adrian Olimpiu PETRUŞEL – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. dr. Grigore SĂLĂGEAN – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. dr. Octavian AGRATINI - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Conf. dr. Eugenia DUCA – Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
 • Conf. dr. Marcel SERBAN – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Conf. dr. Simona MOTOGNA - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Conf. dr. Valeriu ANISIU - Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Conf. dr. Gabriela PETRUŞEL – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Lector dr. Anca GRAD – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. Valentin Claudiu CUIBUS - Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj
 • Prof. Cristian Petru POP – Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj
 • Prof. Anca Cristina HODOROGEA - Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj
 • Prof. Mircea TRIFU – SSMR

 

 

 

 

 

 

Comitetul ştiinţific

 • Prof. univ. dr. Octavian Agratini
 • Prof. univ. dr. Dorin Andrica
 • Conf. dr. Valeriu Anisiu
 • Prof. univ. dr. Vasile Berinde
 • Prof. univ. dr. Dorel I. Duca
 • Conf. dr. Eugenia Duca
 • Prof. univ. dr. Radu Gologan
 • Prof. univ. dr. Cristinel Mortici
 • Conf. dr. Simona Motogna
 • Prof. univ. dr. Bazil Pârv
 • Prof. univ. dr. Eugen Păltănea
 • Prof. univ. dr. Adrian Petruşel
 • Prof. univ. dr. Dorian Popa
 • Prof. univ. dr. Doru Ştefănescu
 • Conf. dr. Marcel Şerban

 

 

 

 

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

 

9:30 - 10:00 – sosirea participanţilor

10:00 - 10:30 – Deschiderea Conferinţei

                        Conferinţe în plen

10:30 - 10:40 – pauză

10:40 -    conferinţe pe secţiuni

 

 

 

DESCHIDEREA CONFERINŢEI

·         Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA (preşedintele Comitetului de organizare): Cuvânt de deschidere a Conferinţei Naţionale Didactica Matematicii

·         Prof. univ. dr. Adrian-Olimpiu PETRUŞEL (decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca) Cuvânt de bun venit

·         Prof. Mariana POP: (inspector şcolar general adjunct ISJ Cluj) Cuvânt salut

·         Prof. Mircea TRIFU: (secretar general al SSMR) Cuvânt salut

 

 

 

 

 

 

 

CONFERINTE IN PLEN

 

Moderator: prof. univ. dr. Adrian-Olimpiu Petruşel

 

          Prof. Titus Grigorovici şi Mariana Grigorovici: Prezentarea site-ului pentagonia.ro  dedicat artei predării matematicii în şcoli

 

 

CONFERINŢE PE SECTIUNI

 

Algebră

Moderatori: conf. dr. Bela Finta, prof. Titus Grigorovici

1.      Bela Finta, Zsuzsanna Finta: Despre o ecuatie diofantică

2.      Maria Mărginean: Studiul rădăcinilor reale ale  polinoamelor cu coeficienți reali

 1. Cristian Paul Moanță : Probleme de algebră liniară

4.      Iulia Sandu: Identităţi condiţionate

 1. Doina Cristina Călina: Matematici financiare
 2. Oana Preda: Inegalitatea  Schur
 3. Tatiana Cristea: Rafinari ale unor inegalităţi
 4. Roxana Vasile: Ecuaţii diofantice
 5. Constantina Prunaru: Probleme de combinatorica
 6. Orlando Alecu: Inegalitati de tip Pell
 7. Alina Tigae: Probabilitati geometrice
 8. Gabriel Nemtaru: Aplicatii ale matematicii in economie     

 

Analiză

Moderatori:  conf. dr. Eugenia Duca, lector dr. Anca Grad

1.      Anca Grad: Notiuni de optim definite cu ajutorul interioarelor generalizate

2.      Ioana Diana Cotoarba: Asupra notiunii de relativ interior

3.      Ileana Stanciu, Emil Stanciu şi Ioan Stanciu: Asupra inegalităţii lui Tiberiu Popoviciu

4.      Gheorghe Dărăban si Paula Maria Dărăban: Exemple şi contraexemple în calculul diferenţial

5.      Vlad Ciobotariu-Boer: On an Inequality for Convex Functions

6.      Adina Andrei: Integrale eliptice

7.      Beatrix Pop: Comportarea funcţiei punct intermediar dintr-o teoremă de medie a analizei matematice

8.      Anamaria Negrea: Siruri recurente-formula termenului general

9.      Georgiana Letiţia Cârlogea: Stabilitatea Hyers-Ulam  a ecuației lui Euler

10.  Dan-Stefan Marinescu, Mihai Monea: Inegalitatea Levinson-Popoviciu în spaţii prehilbertiene

11.  Augusta Raţiu: A new refinement of discrete version of Gruss inequality

12.  Emilia Pop: Aplicatii in optimizarea vectoriala

 1. Nicolae Oprea: Limite de şiruri
 2. Dan Lucian Grigorie: Convergenţă şi mărginire
 3. Mihaela Mioara Mirea: Asupra unor ecuaţii diferenţiale
 4. Anicuţa Patricia Bețiu: Inegalităţi integrale
 5. Claudiu Ciulcu: Inegalitatea lui Jensen

 

Geometrie

Moderatori: prof. Cristian Petru Pop, prof. dr. Dan-Stefan Marinescu

1.      Luminiţa Caragea: Inegalităţi în geometrie

2.      Vasile Serdean, Cristian  Petru Pop: Aplicatii ale unei leme importante din geometria triunghiului

3.      Dan-Stefan Marinescu, Mihai Monea: De la inegalitatea lui Ballieu la inegalitatea Dunkl-Williams

4.      Mihaela Stăncele: Construcţii geometrice

5.      Alina Ciucă: Probleme de coliniaritate

6.      Luminiţa Zeveleanu: Cercurilr lui Carnnot

7.      Ileana Didu: Secţiuni în poliedre

8.      Camelia Dană: Inegalităţi trigonometrice

9.      Ștefan Dănuț Brozban: Calculul unor distanţe

10.  Lorena Luiza Cremeneanu: Multimi convexe

11.  Ana Cismaru: Pol si polara

12.  Gabriel Leonard Tica: Inegalitati in triunghi

13.  Tuțescu Lucian,  Pătrașcu Ion: Dreapta lui Droz-Farney

 
                                                                            Metodică         
 
Moderatori: conf. dr. Dumitru Valcan, cerc. Mira-Cristiana Anisiu

 

1.      Dumitru Valcan: Analiza unei programe de Didactica Matematicii pentru examenul de gradul II al profesorilor de matematică

2.      Mira-Cristiana Anisiu: Julia Robinson si a zecea problema a lui Hilbert

3.      Ramona Lucaci: Probleme interesante cu numere naturale 

4.      Hecser Eniko Krisztina: Şiruri. Sume. Probleme de numărare

5.      Olivia Degeu: Nota profesorului – nădejde sau decepţie?

6.      Manuela Elena Negruşă: Metode active de predare a divizibilitatii in gimnaziu

7.      Luiza Dumitrescu: Metoda retrogradă în aritmetică

8.      Liliana Argentoianu: Probleme celebre de aritmetică

9.      Tiberiu Socaciu: Matematica si Informatica. Proof of concept pentru un altfel de Matematica si Informatica

10.  Ionela Nicoleta Barbărasă:  Elemente de geometrie în ciclul primar

11.  Ramona Carmen Simileanu: Elemente de algebră în ciclul primar 

12.  Florentina Cornea: Simplificări interesante

13.  Petrisor Rocșoreanu: Matematica informaticii sau informatica matematicii

 

 

 

Informatică şi astronomie
 
Moderatori: conf. dr. Valeriu Anisiu, conf. dr. Tiberiu Socaciu
 

1.      Valeriu Anisiu: Teorema lui Steiner si aplicatii cu Maple

2.      Angela Blaga, Cristinel Blaga: Problema damelor pe table de șah mari

3.      Tiberiu Oproiu, Liviu Mircea, Dan Moldovan, Vlad Turcu, Iharka Szucs-Csillik: Câteva din aniversările spațiale remarcabile ale anului 2016

4.      Sanda Bogdan: Inovatori romani in informatica - Florin Talpeş

5.      Tiberiu Socaciu: Simbolic-Numeric in pricing-ul  derivatelor financiare in 
framework multi-Heston folosind discretizari Milstein

 
 

 

 

Lista participanţilor la cea de-a XXXII-a Conferinţă Naţională Didactica Matematicii

 

1.      Alecu Orlando, prof. la Colegiul National "Anastescu" Roșiori de Vede, jud. Teleorman

2.      Andrei Adina, prof. la Colegiul Tehnic de Transporturi “Transilvania” Cluj-Napoca

3.      Anisiu Mira, cerc. dr. la Institului de Calcul Tiberiu Popoviciu Cluj-Napoca

4.      Anisiu Valeriu, conf. dr. la Facultatea de Matematică şi Informatică de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

5.      Argentoianu Liliana, prof. la Colegiul Național “Frații Buzești", Craiova, jud. Dolj

6.      Barbărasă Ionela Nicoleta, prof. la Colegiul Naţional "Frații Buzești", Craiova, jud. Dolj

7.      Bețiu Anicuța Patricia, prof. la Colegiul Național Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova, jud. Dolj

8.      Blaga Angela, prof. la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Tg-Mureș

9.      Blaga Cristinel, prof. la Colegiul Național "Unirea" Tg-Mureș

10.  Bogdan Sanda, prof. la Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian” Tg-Mureș

11.  Brozban Ștefan Dănuț, prof. la Liceul Teoretic Bechet, jud. Dolj

12.  Călina Doina Cristina, prof. la Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chițu" Craiova, jud. Dolj

13.  Cârlogea Georgiana Letiţia, prof. la Școala Gimnazială Livada, jud. Cluj

14.  Caragea Luminiţa, prof. la C.T.A.T. "Dumitru Motoc" Galati

15.  Ciobotariu-Boer Vlad, prof. dr. la Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca

16.  Cismaru Ana, prof. la Școala Gimnaziala Malu Mare, jud. Dolj

17.  Ciucă Alina, prof. la Școala Gimnazială "Sf. Dumitru" Craiova, jud. Dolj

18.  Ciulcu Claudiu, prof. la  Colegiul Naţional "Frații Buzești" Craiova, jud. Dolj

19.  Cornea Florentina, prof. la Școala Gimnazială Specială "Sf. Vasile" Craiova, jud. Dolj

20.  Cotoarba Ioana Diana:  studentă la Facultatea de Matematică şi Informatică de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

21.  Cremeneanu Lorena Luiza, prof. la Școala Gimnaziala “Sf. Vasile” Craiova, jud. Dolj

22.  Cristea Tatiana, prof. la Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Craiova, jud.Dolj

23.  Cuibus Valentin Claudiu, inspector şcolar general ISJ Cluj

24.  Dană Camelia, prof. la Colegiul Naţional "Frații Buzești" Craiova, jud. Dolj

25.  Dărăban Gheorghe, prof. la Liceul Tehnologic “P. Maior” Reghin, jud. Mureş

26.  Dărăban Paula Maria, prof. la Liceul Tehnologic “P. Maior” Reghin, jud. Mureş

27.  Degeu Olivia, prof. la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” Tîrgu–Mureş

28.  Didu Ileana, prof. la Colegiul Naţional "Frații Buzești" Craiova, jud. Dolj

29.  Duca Dorel, prof. univ. emerit dr. la Facultatea de Matematică şi Informatică de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

30.  Duca Eugenia, conf. dr. la Departamentul de Matematică de la Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

31.  Dumitrescu Luiza, prof. la Colegiul Naţional “Frații Buzești" Craiova, jud. Dolj

32.  Finta Bela, conf. dr. la Universitatea "Petru Maior” Tg. Mures

33.  Finta Zsuzsanna, prof. la Liceul Pedagogic "Mihai Eminescu" Tg. Mures

34.  Grad Anca, lector dr. la Facultatea de Matematică şi Informatică de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

35.  Grigorie Dan Lucian, prof. la Școala Gimnazială Specială "Sf. Vasile" Craiova, jud. Dolj

36.  Grigorovici Mariana, prof. la Scoala Waldorf Cluj-Napoca

37.  Grigorovici Titus, prof. la Scoala Waldorf Cluj-Napoca

38.  Hecser Eniko Krisztina, prof. la Colegiul Naţional "Unirea" Tîrgu Mureş

39.  Hodorogea Anca Cristina, prof.  inspector şcolar  la ISJ Cluj

40.  Lucaci Ramona, prof. la Colegiul National "Mihai Eminescu" Petrosani, jud. Hunedoara

41.  Marinescu Dan-Stefan, prof. dr. la Colegiul Naţional  “Iancu de Hunedoara” Hunedoara

42.  Mărginean Maria, prof. ing. matem. la Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca

43.  Mircea Liviu, cerc. la Observatorul Astronomic Cluj-Napoca

44.  Mirea Mihaela Mioara, prof. la Colegiul Naţional Militar "Tudor Vladimirescu" Craiova, jud. Dolj

45.  Moanţă Cristian Paul, prof. inspector şcolar  la ISJ. Dolj

46.  Moldovan Dan, cerc. la Observatorul Astronomic Cluj-Napoca

47.  Monea Mihai, prof. la Colegiul Naţional  “Decebal” Deva

48.  Negrea Anamaria, prof. la Colegiul Naţional "Unirea" Tîrgu Mureş

49.  Negruşă Manuela Elena, prof. la Scoala Gimnaziala Cristesti, jud. Mures

50.  Nemtaru Gabriel, prof. la Liceul Tehnologic "Alexandru Macedonski", Melinești, jud. Dolj

51.  Oprea Nicolae, prof. la Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru" Bălcești, jud. Vâlcea

52.  Oproiu Tiberiu, cerc. La Observatorul Astronomic Cluj

53.  Pătrașcu Ion, prof. la Colegiul National "Frații Buzești" Craiova, jud. Dolj

54.  Petruşel Adrian Olimpiu, prof. univ. dr. la Facultatea de Matematică şi Informatică de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

55.  Petruşel Gabriela, conf. dr. la Facultatea de Bussines de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

56.  Pop Beatrix, doctorand la Facultatea de Matematică şi Informatică de la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

57.  Pop Cristian Petru, prof. inspector şcolar la ISJ Cluj

58.  Pop Emilia, prof. dr. la Liceul “Maranata” Cluj-Napoca

59.  Pop Mariana, prof. inspector şcolar general adjunct ISJ Cluj

60.  Pop Simona, prof. la Colegiul Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” Cluj-Napoca

61.  Preda Oana, prof. la Colegiul Naţional "Frații Buzești" Craiova, jud. Dolj

62.  Prunaru Constantina, prof. la Școala Gimnaziala Speciala "Sf. Vasile" Craiova, jud. Dolj

63.  Raţiu Augusta, asist. univ. dr. la Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

64.  Rocșoreanu Petrișor, prof. la Colegiul "Ștefan Odobleja" Craiova, jud. Dolj

65.  Sandu Iulia, prof. la Colegiul Naţional “Elena Cuza", Craiova, jud. Dolj

66.  Serdean Vasile, prof. la Scoala Gimnaziala nr. 1 Gherla, jud. Cluj

67.  Simileanu Ramona Carmen, prof. la Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova, jud. Dolj

68.  Socaciu Tiberiu, conf. univ. dr. la Universitatea “Stefan cel Mare”  Suceava

69.  Stanciu Ileana, prof. la Colegiul National “Stefan Velovan” Craiova

70.  Stanciu Emil, prof. la Scoala Gimnaziala Lesile, Simnicul de Sus, judeţul Dolj

71.  Stanciu Ioan, doctorand la Universitatea Oxford

72.  Stăncele Mihaela, prof. la Școala Gimnazială “Alexandru Macedonski” Craiova , jud. Dolj

73.  Szucs-Csillik Iharka, cerc. la Observatorul Astronomic Cluj-Napoca

74.  Tecsei Francisc, prof. la Scoala Gimnaziala Bulz, jud Bihor

75.  Tica Gabriel Leonard, prof. la Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" Băilești, jud. Dolj

76.  Tigae Alina, prof. la Colegiul National "Ștefan Odobleja" Craiova, jud. Dolj

77.  Trifu Mircea, prof. secretar general al SSMR

78.  Turcu Vlad, cerc. la Observatorul Astronomic Cluj-Napoca

79.  Tuțescu Lucian,  prof. la Colegiul National "Frații Buzești" Craiova, jud. Dolj

80.  Valcan Dumitru, conf. dr. la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei de la Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca

81.  Vasile Roxana, prof. la Colegiul Naţional "Elena Cuza" Craiova, jud. Dolj

82.  Zeveleanu Luminița, prof. la Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" Craiova, jud. Dolj

 

 

 

 

 

Conferinţele Naţionale "Didactica Matematicii"

Ediţiile anterioare ale Conferinţei Naţionale “Didactica Matematicii” au avut loc la:

(www.math.ubbcluj.ro/~didactica/)

1.      Facultatea de Matematică şi Informatică Cluj-Napoca, 1984/1985

2.      Facultatea de Matematică şi Informatică Cluj-Napoca, 1985/1986

3.      Liceul Industrial "Petru Maior", Gherla, 6 aprilie 1987

4.      Liceul Industrial, Huedin, 14 mai 1988

5.      Liceul "Andrei Mureşanu", Dej, 6 mai 1989

6.      Liceul Agroindustrial, Turda, 26 mai 1990

7.      Grupul Şcolar Industrial Metalurgic, Câmpia Turzii, 25 mai 1991

8.      Şcoala Generală, Iara, judeţul Cluj, 6 iunie 1992

9.      Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, Cluj-Napoca, 5 iunie 1993

10.  Grupul Şcolar Agricol, Turda, 27-28 mai 1994

11.  Grupul Şcolar Industrial Metalurgic, Câmpia Turzii, 11 noiembrie 1995

12.  Liceul Teoretic "Al. Papiu Ilarian", Dej, 18 mai 1996

13.  Grupul Şcolar de Industrie Alimentară, Cluj-Napoca, 17 mai 1997

14.  Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu", Dej, 9 mai 1998

15.  Liceul Teoretic, Abrud, judeţul Alba, 8 mai 1999

16.  Grupul Şcolar Industria Sticlei şi Construcţii de Maşini, Turda, 13 mai 2000

17.  Colegiul Naţional "Horia, Cloşca şi Crişan", Alba Iulia, 12 mai 2001

18.  Liceul Teoretic "Octavian Goga", Huedin, 11 mai 2002

19.  Liceul Teoretic, Vadu Crişului, judeţul Bihor, 10 mai 2003

20.  Liceul Teoretic, Vadu Crişului, judeţul Bihor, 9 mai 2004

21.  Colegiul Tehnic, Turda, 14 mai 2005

22.  Colegiul Naţional "Emanuil Gojdu", Oradea, 6 mai 2006

23.  Grupul Şcolar Industrial, Luduş, judeţul Mureş, 2 iunie 2007

24.  Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania", Cluj-Napoca, 19 aprilie 2008

25.  Colegiul Naţional "Mihai Viteazul", Turda, 23 mai 2009

26.  Grupul Şcolar, Cavnic, judeţul Maramureş, 22 mai 2010

27.  Colegiul Tehnic Turda, Turda, 21 mai 2011

28.  Grupul Şcolar "Petru Maior" Reghin, 5 mai 2012

29.  Şcoala Gimnazială Ibăneşti Pădure, judeţul Mureş, 18 mai 2013

30.  Şcoala Gimnazială nr. 2 Remeţi, judeţul Bihor, 10 mai 2014

31.  Colegiul Tehnic Turda, Turda, 16 mai 2015.