Conferința Națională

Didactica Matematicii, Bulz-Remeți,

10 mai 2014

 

 

Comitetul de organizare

 

 

Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, președintele Comitetului de organizare

Ø  Prof. dr. Adrian PETRUȘEL– Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Ø  Prof. dr. Grigore SĂLĂGEAN– Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Ø  Conf. dr. Eugenia DUCA– Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Ø  Conf. dr. Gabriela PETRUȘEL – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Ø  Conf. dr. Valeriu ANISIU - Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Ø  Asist. dr. Anca GRAD– Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Ø  Prof. Francisc TECSI – Școala Gimnazială nr. 1 Bulz

Ø  Augustin SĂRĂCUȚ – primarul comunei Bulz

Ø  Prof. Mircea TRIFU – SSMR

Ø  Student Andrei Francisc TECSI - Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

 

 

 

 

Comitetul local de organizare

 

 

prof. Francisc TECSI – președintele Comitetului local de organizare

Ø Augustin SĂRĂCUȚ – primarul comunei Bulz

Ø preot Liviu BELA -  paroh Biserica Ortodoxă Bulz

Ø preot Dorin Aurelian HOCA – paroh Biserica Ortodoxă Remeți

Ø prof. Olimpia DUMITER - Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz

Ø prof. Anamaria COTUNA - Școala Gimnazială Nr. 2 Remeți

Ø prof. Antonia Mihaela SILAGHI - Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz

Ø prof. Mirela Maria TAICHIȘ - Școala Gimnazială Nr. 2 Remeți

Ø prof. Dan Ionel FLORIAN - Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz

Ø prof. George Cornel MANCI CAPRIȘ - Școala Gimnazială Nr. 2 Remeți

Ø student Andrei Francisc TECSI – Facultatea de Matematică și Informatică, UBB Cluj-Napoca

 


Comitetul științific

 

 

Prof. univ. dr. Octavian Agratini

Ø Prof. univ. dr. Dorin Andrica

Ø Conf. dr. Valeriu Anisiu

Ø Prof. univ. dr. Vasile Berinde

Ø Prof. univ. dr. Wladimir Boskoff

Ø Prof. univ. dr. Dorel I. Duca

Ø Conf. dr. Eugenia Duca

Ø Prof. univ. dr. Radu Gologan

Ø Prof. univ. dr. Mircea Ivan

Ø Prof. univ. dr. Mihail Megan

Ø Acad. Petru T. Mocanu

Ø Prof. univ. dr. Cristinel Mortici

Ø Conf. dr. Simona Motogna

Ø Prof. univ. dr. Bazil Pârv

Ø Prof. univ. dr. Eugen Păltănea

Ø Prof. univ. dr. Adrian Petrușel

Ø Prof. univ. dr. Dorin Popescu

Ø Prof. univ. dr. Doru Ștefănescu

Ø Conf. dr. Marcel Șerban

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL CONFERINȚEI

 

Orele : 9:00 - 10:00 - Caminul cultural Remeți

Ø Primirea participanților (parter)

Ø Vizitarea expoziției ,, Tradiție si ospitalitate pe Valea Iadului”(etaj I )

 

 

 

Orele :10:00 - 10:30 - Biserica Ortodoxa Remeți

Ø Parastas de pomenire

 

Orele : 10:30 - 12:00 - Caminul cultural Remeți

Ø Deschiderea Conferinței  (sala mare)

Ø Lucrări  în plen (sala mare)

 

Orele : 12:00 - 12:30

Ø Pauză

 

Orele : 12:30 - 14:00 - Școala Gimnazială Nr.2 Remeți

Ø Conferințe pe secțiuni (conform planificarii)

 

Orele :14:00 - Caminul cultural Remeți

Ø Festivitatea de închidere a Conferinței (sala mare)

 

 

 

 

DESCHIDEREA CONFERINȚEI

 

 

                  

 

Gaudeamus - Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz prof. Olimpia Dumiter ,

prof  Cristian Brade

· Moment folcloric - Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz prof. Rodica RomulicaStoica

· Dans modern - Școala Gimnazială Nr.2 Remeți prof. Mirela Maria Taichiș

· AugustinSaracuț Primarul Comunei Bulz

,,  Bine ati venit!”

· Prof. univ. dr. Adrian-Olimpiu PETRUȘEL (decanul Facultății de Matematică și Informatică, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca)

· Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA(președintele Comitetului de organizare): Cuvânt de deschidere a Conferinței Naționale Didactica Matematicii

· Prof. Daniel Negrean inspector școlar general ISJ Bihor

Cuvant de salut

 

· DISCURS INVITATI……………..

 

 

 

 

 

 

· Prof. Mariana Barburaș Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz

,, Școala - educație pe Valea Iadului ”

· Prof. univ. dr. Florica Orțan Universitatea din Oradea

,, Profesorul – ipostază a excelenței pedagogice ”

· Conf. univ. dr.Ioan Chelemen  Universitatea din Oradea

,, Schimbare – conflict –rezistență- reforma”

· Prof. Francisc Tecsi Director Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz

 

 

Prezentarea programului Conferinței Naționale Didactica Matematicii

 

· Conf. univ. dr. Eugenia DUCA Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

,, Profesorul Gheorghe Micula”

· Prof. Floare Iancu Școala Gimnazială Nr.2 Remeți

,, Am fost eleva profesorului Craciun Iancu ”

· Prof. Alina Țepelea Liceul Teoretic ,,G. Țepelea” Borod

,,Laudatio profesorului Vasilios Zisis ”

· Lect. univ. Loriana Andrei  Universitatea din Oradea

,, Omagiu pentru profesorul Gheorghe S. Nadiu ”

· Prof. Francisc Bajko Liceul Teoretic ,,Horvath Janos” Marghita

,, Profesorul Corneliu Vărșendan”

· Educator Gbriela Brandaș GPP Vadu Crișului

,, Omul Gavril Lontiș ”

· Prof. Dana Florina Pantiș Liceul Teoretic ,,G. Țepelea” Borod

,, Profesorul Lazăr Virgil ”

· Ec. Ana Mihaela Tarcău Școala Gimnazială ,, Dacia”Oradea

,, Viata si destinul profesorului Mihai Ciupleu”

 

CONFERINȚE PE SECȚIUNI

 

 

 

ALGEBRA

 

 

 

 

Sala prof. univ. dr. Gheorghe S. Nadiu

prof. Corneliu Vărședan

 

Moderator: prof. univ. dr. Ioan PURDEA,

 

1.  Prof. Miruna - Ștefana SOREA: Identități în inele

2.  Student Andrada CÎMPEAN: Proprietăți de injectivitate pentru submodule

3.  Student Liana CRIVEI: Grupuri abeliene și module injective

4.  Prof. Nineta OPRESCU: Problema celor patru culori

5.  Prof. Cristina UNGUREANU: Polinoame simetrice

6.  Prof. Elena DRAGALINA: Polinoame ireductibile

7.  Prof. Mariana MĂRCULESCU: Descompunerea numerelor mari

8.  Prof. Elena DIȚĂ Elena: Sisteme de numerație

9.  Prof. Nelu Lucian TUȚESCU: Rafinarea inegalităților

10.   Prof. Carmen TERHECI: Ecuații diofantice 

11. Prof. Mihaela BELDEA: Ecuația lui Pell

 

 

 

 

ANALIZA MATEMATICA

 

 

Sala: prof. univ. dr. Gheorghe Micula

 

Moderatori:conf. dr. Valeriu ANISIU,

conf. dr. Eugenia DUCA

 

1.  Conf. dr. Valeriu ANISIU: Inegalități integrale de tip Cauchy Schwarz

2.  Conf. dr. Eugenia DUCA, prof. Emilia COPACIU și prof. univ. Dorel I. DUCA: Formulele lui Stirling, Wallis și aplicații ale lor

3.  Conf. dr. Alina ALB LUPAȘ and conf. dr. Loriana ANDREI: Differential Sandwich Theorems using a generalized Sălăgean operator and Ruscheweyh operator

4.  Prof. Gheorghe LOBONȚ: Asupra integrabilității funcțiilor de tip Dirichlet

5.  Drd. Beatrix-Mihaela POP și prof. univ. dr. Dorel I. DUCA: Proprietăți ale funcției punct intermediar din teorema de medie a lui Cauchy

6.  Cerc. dr. Mira-Crisiana ANISIU: Lotka, Volterra și modelul lor

7.  Prof. dr. Augusta RAȚIU: Numerical methods of vector optimization

8.  Dr. Octavia-Maria BOLOJAN: Impulsive differential systems with nonlocal initial conditions

9.  Prof. dr. Emilia-Loredana POP și prof. univ. dr. Dorel I. DUCA: Proprietăți ale funcției punct intermediar dintr-o teoremă de medie a analizei matematice

10.   Student Andrei Francisc TECSI și student Bogdan-Ioan MARC: Proprietăți ale punctului intermediar dintr-o teoremă de tip medie

11.   Student Mihai NECHITA: Funcții convexe

12.    Student Ioana-Lavinia CUC: Derivabilitatea funcției punct intermediar din formula lui Taylor

13.    Student Andrei-Florin ALBIȘORU: Inegalități de tip Hermit-Hadamard pentru funcții de două variabile

14.     Prof. Denisa FLORICĂ: Asimptote curbilinii

15.     Prof. Marian VOINEA: Inegalități integrale

16.    Student Ana-Maria PETRA: Asupra punctelor intermediare dintr-o teorema de medie

17.     Prof. Laura ZAHARIA: Calcul aproximativ

18.     Prof. Gabriel NEMȚARU: Mulțimi dense

19.     Prof. Simona RADU: Aproximarea rădăcinilor

20.     Prof. Liviu SMARANDACHE: Inegalitatea lui Schur

21.    Prof. Adela COSTINAȘ: Asupra punctului intermediar dintr-o teoremă de medie a analizei matematice

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIE

 

 

Sala: prof. Mihai Cipleu

 

 

 

Moderatori:prof. univ. dr. Dorin ANDRICA,

conf dr. Paul BLAGA,

 

1.  Prof. univ. dr. Dorin ANDRICA: Extremele unei funcții definite pe planul Euclidian

2.  Conf. dr. Paul BLAGA: Teoremele Ceva și Menelaus în spațiu

3.   Prof. Sorina VĂCĂREAN: Suprafețe triunghiulare   

4.  Lector dr. Daniel VĂCĂREȚU: Dreapta Wallace-Simson a unui punct în raport cu un patrulater inscriptibil

5.  Prof. Florica GÎNȚA: Puncte, drepte și cercuri remarcabile în geometria triunghiului

6.   Prof. Adriana SÂRB: Isoscelizatoare

7.       Student Diana Florina HALIȚĂ: Transformari Mobius

8.  Student Diana Florina HALIȚĂ: Imaginea unor cercuri de rază r prin funcții remarcabile

9.  Prof. Ileana STANCIU, prof. Emil STANCIU și student Ioan STANCIU: Inegalități în triunghi

10.    Adela LUPESCU: Introducere în geometria proiectiv㠖 Tehnici de rezolvare a unor probleme clasice de geometrie

11.    Andrei Viorel NEAG: Barycentric coordinates and some applications

12. Prof. Nicolae TĂLĂU: Secțiuni în poliedre

13.     Prof. Petrișor ROCȘOREANU: Transformări geometrice

14.     Prof. Constantin BASARAB: Locuri geometrice în spațiu

15.     Prof. Florentin VIȘESCU: Puncte importante în tetraedru

16.     Prof. Nicoleta BRAN: Construcții cu rigla negradată

17.     Prof. Aurel OPORANU: Inegalități trigonometrice

18.     Prof. Titu-Toma SCARLAT: Transformări geometrice

19.     Educator Mihaela SPĂTARU: Probleme de colorare

20.     Prof. Florentin NICOLAE: Cercul lui Euler

21.     Prof. Ramona PUCHIU: Distanțe și arii

22.     Prof. Ovidiu CIOPONEA: Secțiuni în cub

23.     Prof. Luminița MIHALACHE: Concurență și coliniaritate

24.     Prof. BEȚIU Anicuța: Identități trigonometrice

25.     Prof. Eugenia TURCU: Relația lui Silvester

26.     Prof.Dumitru SĂVULESCU: Măsurarea distanțelor la obiecte  inaccesibile

27.     Prof. Leonard Gabriel TICA: Despre punctul lui Toricelli

 

 

INFORMATICA

 

 

Sala: prof. Gavril Lontiș

 

 

 

Moderator: prof. Sanda BOGDAN,

 

 

1.  Prof. Titus GRIGOROVICI: Tratări vizual-grafice ale unor fenomene numerice

2.  Prof. Elisabeta Ana NAGHI și prof. Narcis Gabriel VRÎNCEANU: Oportunități pentru o carieră didactică

3.  Drd. Adriana Mihaela COROIU: Standard Template Library - a theoretical overview

4.  Prof. Sanda BOGDAN: Inovatori români în informatică - Daniela Florescu

5.  Lector dr. Anca LUPAȘ și lector dr. Daniela BARTIS: Algoritmi de colorare în teoria grafurilor și aplicațiile lor

6.  Prof. Laura Maria CORAVU: Rezolvarea problemelor de informatică

7.  Prof. Smaranda ISPĂSESCU: Impactul utilizării TIC asupra calității educației

8.  Prof. Valeriu IOVAN: Optimizări și eficiență în prelucrarea matricelor rare

 

 

 

ASTRONOMIE

 

 

 

Sala:prof. Virgil Lazăr

 

Moderator: conf. dr. Cristina BLAGA

 

 

1.  Conf. dr. Cristina BLAGA: Despre distanțele cerești

2.  Cerc. Iharka SZUCS-CSILLIK și cerc. Liviu MIRCEA: Calculul unor parametrii orbitali în cadrul cercului de astronomie

3.  Alina Teodora VENȚEL: Design-ul unui ceas solar

 

 

 

 

METODICĂ

 

 

Sala:  conf. dr. Crăciun Iancu

prof. Vasilos Zisis

 

Moderatori: prof. univ. dr. Ioan PURDEA,

                     conf. dr. Dumitru VALCAN,

 

1.  Prof. univ. dr. Ioan PURDEA: Inele de funcții întâlnite în școală

2.    Conf. dr. Dumitru VALCAN: Rezolvarea unei ecuații cu trei necunoscute în mulțimea numerelor naturale

3.    Prof. înv. primar Simona Mirela POPESCU: Probleme de aritmetică

4.    Prof. înv. primar Mirela FICIU: Numărări pas cu pas

5.    Prof. Ionuț IVĂNESCU: Pătrate magice

6.    Prof. Mihaela NASCU: Principiul cutiei

7.    Prof. Enikő Krisztina HECSER: Primitive-Aplicații

8.    Prof. Ana-Maria NEGREA și prof. Liviu Călin VLAS: Aplicatii ale generalizarii teoremei lui Lagrange

9.    Conf. dr. Cornel PINTEA și Radu POP: O inegalitate integrală

10. Prof. Paula DĂRĂBAN și prof. Gheorghe DĂRĂBAN: Puncte de extreme. Aplicații ale derivatelor

11.  Prof. Marian DEGERATU: Eficiența practicii pedagogice în contextul învățământului actual

12.  Prof. dr. Alina-Ramona BAIAS și prof. Iuliana CARALICEA: Dimensiuni internaționale în educație

13.  Prof. Eliza CHILE: Aplicații ale primei derivate

14.  Prof. MOANȚĂ Cristian Paul: Criterii de convergență din matematica preuniversitară

15.  Prof. Alina TIGAE: Partiții și acoperiri

16.  Prof. înv. primar Oana COSTACHE: Probleme de capacitate

17.  Prof. Luiza Dorina DUMITRESCU: Geometrie în ciclul primar

18.  Prof. Mariana GRIGOROVICI: "Ziua lui Pi"

19.  Prof. KERY Hajnal : Metode moderne în pregătirea elevilor pentru examenele naționale

20.  Conf. dr. Alina ALB LUPAȘ și conf. dr. Loriana ANDREI: Aspecte teoretice și practice ale introducerii numărului natural și a operațiilor aritmetice la preșcolari

21.  Prof. Vasile ȘERDEAN și prof. Cristian Petru POP: Probleme cu funcții în concursurile de matematica de la gimnaziu

22.  Prof. Crina-Aurelia BERCOVICI: Teoria inteligențelor multiple și matematica

23.  Prof. Angela BLAGA și prof. Cristinel BLAGA: Numere complexe

24.  Prof. Ionel TUDOR și prof. Viorica DOGARU: Mundum regunt numeri

25.  Prof. Vasile-Ioan GÎNȚA: Inegalități în concursuri

26.  Prof. Teodora RĂDULESCU și prof. Lucian TUȚESCU: O demonstrarie ingenioasă a inegalității lui Cuchy-Scwarz-Buniakovski

27.  Prof. înv. primar Geanina BICICĂ: Metodica rezolvării problemelor de aritmetică

28.  Prof. Marian CIUPERCEANU: Produse de numere naturale

29.  Prof. înv. primar Cristina Marinela GHERGHINESCU: Probleme celebre de aritmetică

30.  Prof. înv. primar Elena GRIGORE: Probleme de aritmetică ale lui Newton

31.  Prof. Ana CISMARU: Identități algebrice

32.  Prof. înv. primar Elena SĂNDOIU: Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică

33.  Prof. Dorin GOICEANU: Matematici financiare

34.  Prof. Verginica GRIGORESCU: Divizibilitate în Z

35.  Prof. înv. primar Mihaela MICU: Povestea cifrelor

36.  Prof. Florin NICOLAESCU: Ecuații diofantice

 

 

 

 

Participanții la Conferința Națională

Didactica Matematicii, Bulz-Remeți,

10 mai 2014

 

 

1.       ALB LUPAȘ Alina: conf. dr. Universitatea din Oradea

2.       ALBIȘORU Andrei-Florin: student Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

3.       ANDREI Loriana: conf. dr. Universitatea din Oradea

4.       ANDRICA Dorin: prof. univ. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

5.       ANISIU Mira_Cristiana: cerc. Institutul de calcul “Tiberiu Popoviciu” al Academiei Române, Cluj-Napoca

6.       ANISIU Valeriu: conf. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

7.       BAIAS Alina-Ramona: prof. dr. “Transylvania” College Cluj-Napoca

8.       BARTIS Daniela: lector dr. Academia Tehnică Militară, București

9.       BASARAB Constantin: prof. Școala Gimnazial㠓Traian” Craiova

10.     BELA Liviu: preot paroh Biserica Ortodoxă Bulz, jud. Bihor

11.     BELDEA Mihaela: prof. Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Băilești, jud. Dolj

12.     BERCOVICI Crina-Aurelia: prof. Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș” Beiuș, jud. Bihor

13.     BEȚIU Anicuța: prof. Școala Gimnazial㠓Nica Barbu Locusteanu” Leu, jud. Dolj

14.     BICICĂ Geanina: prof. înv. primar Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

15.     BLAGA Angela: prof. Colegiul Național "Al. Papiu Ilarian" Tg. Mureș

16.     BLAGA Cristina: conf. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

17.     BLAGA Cristinel: prof. Colegiul Național "Unirea" Tg. Mureș

18.     BLAGA Paul: conf. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

19.     BOGDAN Sanda: prof. Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian" Târgu Mureș

20.     BOLOJAN Octavia-Maria: dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

21.     BRAN Nicoleta: prof. Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Craiova

22.     CARALICEA Iuliana: prof. “Transylvania” College Cluj-Napoca

23.     CHILE Eliza: prof. Colegiul Național “Șt. Odobleja” Craiova

24.     CÎMPEAN Andrada: studenta Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

25.     CIOPONEA Ovidiu: prof. Liceul Teoretic “H. Coand㔠Craiova

26.     CISMARU Ana: prof. Școala Gimnazială Malu Mare, jud. Dolj

27.     CIUPERCEANU Marian: prof. Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

28.     COPACIU Emilia: prof. Colegiul Tehnic “Ana Aslan” Cluj-Napoca

29.     CORAVU Laura Maria: prof. Colegiul Național “Carol I” Craiova

30.     COROIU Adriana Mihaela: drd. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

31.     COSTACHE Oana: prof. înv. primar Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

32.     COSTINAȘ Adela: prof. Școala Gimnazial㠓M. Kogălniceanu” Sebeș, jud. Alba

33.     COTUNA Anamaria: prof. Școala Gimnazială nr. 2 Remeți, jud. Bihor

34.     CRIVEI Liana: student masterand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

35.     CRIVEI Iuliu: prof. univ. dr. Departamentul de Matematică, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

36.     CUC Ioana-Lavinia: studentă Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

37.     DĂRĂBAN Gheorghe; prof. Grup Școlar “Petru Maior” Reghin, jud. Mureș

38.     DĂRĂBAN Paula: prof. Grup Școlar “Petru Maior” Reghin, jud. Mureș

39.     DEGERATU Marian:

40.     DIȚĂ Elena: prof. Colegiul Tehnic Industrie Alimentară Craiova

41.     DOGARU Viorica: prof. Școala Gimnazială "Sf. Gheorghe" Giurgiu

42.     DRAGALINA Elena: prof. Colegiul Național “N. Titulescu” Craiova

43.     DUCA Eugenia: conf. dr. Departamentul de Matematică, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

44.     DUCA I. Dorel: prof. univ. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

45.     DUMITER Olimpia: prof. Școala Gimnazială nr. 1 Bulz, jud. Bihor

46.     DUMITRESCU Luiza Dorina: prof. înv. primar Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

47.     FICIU Mirela: prof. înv. primar Școala Gimnazială Giuvărăști, jud. Olt

48.     FLORIAN Dan Ionel: prof. Școala Gimnazială nr. 1 Bulz, jud. Bihor

49.     FLORICĂ Denisa: prof. Colegiul Național “I.L. Caragiale” București

50.     GHERGHINESCU Cristina Marinela: prof. înv. primar Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

51.     GÎNȚA Florica: prof. Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu " Tg.-Mureș și student masterand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

52.     GÎNȚA Vasile-Ioan: ISJ Mureș și student masterand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

53.     GOICEANU Dorin: prof. Colegiul Național “Ștefan Velovan” Craiova

54.     GRIGORE Elena: prof. înv. primar Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

55.     GRIGORESCU Verginica: prof. Școala Gimnazial㠓Gheorghe Țițeica” Craiova

56.     GRIGOROVICI Mariana: prof. Liceul "E. Pora" Cluj-Napoca

57.     GRIGOROVICI Titus: prof. Școala Waldorf, Cluj-Napoca

58.     HECSER Enikő Krisztina: prof.  Colegiul Național "Unirea" Tg. Mureș

59.     HOCA Dorin Aurelian: preot paroh Biserica Ortodoxă Remeți

60.     IOVAN Valeriu: prof. Palatul Copiilor Craiova

61.     ISPĂSESCU Smaranda: prof. Liceul Teoretic“Phoenix” București

62.     IVĂNESCU Ionuț: prof. Colegiul Național “Șt. Velovan” Craiova

63.     KERY Hajnal: prof.ISGA ISJ Bihor

64.     LOBONȚ Gheorghe: prof. Colegiul Național "Mihai Viteazul" Turda

65.     LUPAȘ Anca: lector dr. Academia Tehnică Militară, București

66.     LUPESCU Adela: doctorand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

67.     MANCI CAPRIȘ George Cornel: prof. Școala Gimnazială nr. 2 Remeți, jud. Bihor

68.     MARC Bogdan-Ioan: student Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

69.     MĂRCULESCU Mariana: prof. Școala Gimnazial㠓Traian” Craiova

70.     MICU Mihaela: prof. înv. primar Liceul Teoretica “Alexandru Macedonski” Melinești, jud. Dolj

71.     MICULA Maria: prof. univ. dr. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca

72.     MIHALACHE Luminița: prof. Colegiul Național “N. Titulescu” Craiova

73.     MIHOC Ioan: prof. univ. dr. Facultatea de Stiințe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca

74.     MIHOC Maria: prof. univ. dr. Facultatea de Stiințe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj-Napoca

75.     MIRCEA Liviu: cercetător Observatorul Astronomic Cluj-Napoca

76.     MOANȚĂ Cristian Paul: prof. inspector ISJ Dolj

77.     NAGHI Elisabeta Ana: prof. inspector Direcția Generală Minorități din Ministerul Educației Naționale

78.     NASCU Mihaela: prof. Colegiul Național Economic “Gh. Chițu” Craiova

79.     NEAG Andrei Viorel: doctorand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

80.     NECHITA Mihai: student Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

81.     NEGREA Ana-Maria: prof. Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureș

82.     NEMȚARU Gabriel: prof. Liceul Teoretic “Al. Macedonski” Melinești, jud. Dolj

83.     NICOLAE Florentin: prof. Liceul Teoretic “Dimitrie Filișanu” Filiași, jud. Dolj

84.     NICOLAESCU Florin: prof. Liceul Teoretic “Petre Pandrea” Balș, j

85.     OPORANU Aurel: prof. Colegiul Tehnic de Arte și Meserii Craiova

86.     OPRESCU Nineta: prof. Colegiul Național Economic “Gh. Chițu” Craiova

87.     PETRA Ana-Maria: studentă Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

88.     PINTEA Cornel: conf. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

89.     PETRUȘEL Adrian Olimpiu: prof. univ. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

90.     PETRUȘEL Gabriela: conf. dr. Facultatea de Business, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

91.     POENARU Teodor: prof.  Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca

92.     POP Beatrix-Mihaela: doctorand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

93.     POP Cristian Petru: prof. inspector ISJ Cluj

94.     POP Emilia-Loredana: prof. dr. Liceul Teologic “Maranatha” Cluj-Napoca

95.     POP Radu:

96.     POPESCU Simona Mirela: prof. înv. primar Colegiul Național “Elena Cuza” Craiova

97.     PUCHIU Ramona: prof. Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

98.     PURDEA Ioan: prof. univ. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

99.     SOREA Miruna-Ștefana: student masterand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

100.   RADU Simona: prof. Colegiul Național E. “Gh. Chițu” Craiova

101.   RĂDULESCU Teodora: prof. Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

102.   RAȚIU Augusta: prof. dr. Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Ciumbrud, jud. Alba

103.   ROCȘOREANU Petrișor: prof. Colegiul “Ștefan Odobleja” Craiova

104.   SĂNDOIU Elena: prof. înv. primar Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

105.   SĂRĂCUȚ Augustin: primarul comunei Bulz, jud. Bihor

106.   SÂRB Adriana-Cosmina: Școala Gimnazială Ploscoș, județul Cluj și student masterand Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

107.   SĂVULESCU Dumitru: Colegiul Național “M. Eminescu” București

108.   SCARLAT Titu-Toma: prof. Școala Gimnazial㠓Ion Țuculescu” Craiova

109.   ȘERDEAN Vasile: prof. Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla, jud. Cluj

110.   SILAGHI Antonia Mihaela: prof. Școala Gimnazială nr. 1 Bulz, jud. Bihor

111.   SMARANDACHE Liviu: prof. Colegiul Național “Șt. Velovan” Craiova

112.   SPĂTARU Mihaela: educator Liceul Teoretic “Alexandru Macedonski” Melinești, jud. Dolj

113.   STANCIU Ileana: prof. Colegiul Național "Stefan Velovan" Craiova

114.   STANCIU Ioan: student Universitatea Edinburgh

115.   STANCIU Emil: prof. Școala Gimnazială Lesile, jud. Dolj

116.   SZUCS-CSILLIK Iharka: cercetător Observatorul Astronomic Cluj-Napoca

117.   TAICHIȘ Mirela Maria: prof.  Școala Gimnazială nr. 2 Remeți

118.   TĂLĂU Nicolae: prof. Colegiul Național “Carol I” Craiova

119.   TECSI Andrei Francisc: student Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

120.   TECSI Francisc: profesor Școala Gimnazială nr. 1 Bulz, jud. Bihor

121.   TERHECI Carmen: prof. Școala Gimnazial㠓Ion Creang㔠 Craiova. 

122.   TICA Leonard Gabriel: prof. Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Băilești, jud. Dolj

123.   TIGAE Alina: prof. Colegiul Național “Carol I” Craiova

124.   TRIF Tiberiu: conf. dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

125.   TUDOR Ionel: prof. Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul", Călugăreni

126.   TURCU Eugenia: prof. Școala Gimnazială Țuglui, jud. Dolj

127.   TUȚESCU Lucian: prof. Colegiul Național “Frații Buzești” Craiova

128.   UNGUREANU Cristina: prof. Școala Gimnazial㠓Elena Farago” Craiova

129.   VĂCĂREAN Sorina: prof. Colegiul Național "George Barițiu" Cluj-Napoca

130.   VĂCĂREȚU Daniel: lector dr. Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

131.   VALCAN Dumitru: conf. dr. Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca

132.   VIȘESCU Florentin: prof. Colegiul Național “Mihai Eminescu” București

133.   VLAS Liviu Călin: prof. Colegiul Național “Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureș

134.   VOINEA Marian: prof. Colegiul Național “Mihai Eminescu” București

135.   VRÎNCEANU Narcis Gabriel: prof. inspector Inspectoratul Scolar al Municipiului București

136.   ZAHARIA Laura: prof. Colegiul Național “Elena Cuza” Craiova

137.   BOTO Teodor prof. ȘcoalaGimnazială Nr.1 Bulz

138.   MANCI CAPRIȘ Aurica Mariana prof. Liceul Teoretic ,, G. Țepelea ” Borod

139.   PANTIS  Dana Florina prof. Liceul Teoretic ,, G. Țepelea ” Borod

140.   ȚEPELE Alina prof. Liceul Teoretic ,, G. Țepelea ” Borod

141.   BRANDAȘ Gabriela  educator GPP Vadu Crișului

142.   CHELEMEN Ioan conf. univ. dr. Universitatea din Oradea

143.   TARCAU Ana Mihaela contabil Școala Gimnazială ,,Dacia” Oradea

144.   VERES Cosmin Nicolae prof. Liceul Teoretic Bratca

145.   BARBURAȘ Mariana prof. Școala Gimnazială Nr.1 Bulz

146.   STOICA Romulica prof. Școala Gimnazială Nr.1 Bulz

147.   ORȚAN Florica prof. univ. dr. Universitatea din Oradea

148.   TECSI Florina Sorina bibliotecar Colegiul Tehnic Vadu Crisului

149.   SARACUȚ Aurica secretar Școala Gimnazială Nr.1 Bulz

150.   BURLOU BICA Claudiu Școala Gimnazială Nr.1 Oșorhei

151.   COSTEA Maria prof. Școala Gimnazială Nr.2 Remeți

152.   IANCU Floare prof. Școala Gimnazială Nr.2 Remeți

153.   LAZAR Nicoleta educator Școala Gimnazială Nr.2 Remeți

154.   ANDREI Loriana lect. univ. Universitatea din Oradea

155.   SFERLE Silvia prof. Școala Gimnazială Nr.2 Remeți

156.   FLORIAN Mihaela Ionela prof. Școala Gimnazială Nr.1 Bulz

157.   ȘTEF Veronica prof. Școala Gimnazială Nr.1 Bulz

158.   DUMA Mariana prof. Școala Gimnazială Nr.3 Munteni

159.   CRISTEA Dana Floricica prof. GPP Nr.5 Poiana

160.   BRADE Cristian prof. Școala Gimnazială Nr.1 Bulz

161.   ȘAITOȘ Nicolae prof. Școala Gimnazială Nr.1 Varciorog

162.   AVRAM Nicolae ISGA ISJ Bihor

163.   NOVAC IUHASAlin inspector școlar ISJ Bihor

164.   ABRUDAN Horea inspector școlar ISJ Bihor

165.   NICOARA Florin inspector școlar ISJ Bihor

166.   CURTA Lucia inspector școlar ISJ Bihor

167.   ZAH Loredana prof. GPP Nr.4 Puste

168.   TIMAR Iulius Radu prof. Liceul Tehnologic ,, Horea ” Marghita

169.   TIMAR Alina Nicoleta prof. Colegiul National ,, O. Goga” Marghita

170.   BAJKO Francisc prof. Liceul Teoretic ,, Horvath Janos ” Marghita