Societatea de Stiințe Matematice din România, Filiala Cluj

Societatea de Stiințe Matematice din România, Filiala Mureș

Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică și Informatică

Inspectoratul Scolar Județean Mureș

Grup Scolar “Petru Maior” din Reghin

 

 

Lucrările Conferinței Naționale

 

DIDACTICA   MATEMATICII

 

Reghin, 5 mai 2012

 

 

 

 

 

 

COMITETUL DE ORGANIZARE

 • Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Grigore SALAGEAN– Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Adrian PETRUSEL– Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Conf. dr. Eugenia DUCA– Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
 • Conf. dr. Valeriu ANISIU - Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Asist. dr. Anca GRAD– Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • Prof. Ștefan ȘERBAN – Grup Scolar „Petru Maior” Reghin
 • Prof. Gheorghe DĂRĂBAN – Grup școlar „Petru Maior” Reghin
 • Prof. Vasile GANȚA – ISJ Mureș
 • Prof. Mircea TRIFU - SSMR

 

Comitetul local de organizare

 • prof. univ. dr. Dorel I. DUCA – Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 • prof. Vasile GÂNȚĂ - ISJ Mureș
 • prof. Ștefan ȘERBAN – director Grup Școlar ”Petru Maior” – Reghin
 • prof. BOJTE Vilmos – director adj. Grup Școlar ”Petru Maior” – Reghin
 • prof. ing. Cristina PANTELIMON– director adj. Grup Școlar ”Petru Maior” – Reghin
 • prof. Gheorghe DĂRĂBAN – Grup Școlar ”Petru Maior” – Reghin
 • prof. Rozalia TODORAN – Grup Școlar ”Petru Maior” – Reghin
 • prof. Paula DĂRĂBAN – Grup Școlar ”Petru Maior” – Reghin
 • prof. NAGY Zsuzsa – Grup Școlar ”Petru Maior” – Reghin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITETUL ȘTIINTIFIC

 

 • Prof. univ. dr. Dumitru Acu
 • Prof. univ. dr. Dorin Andrica
 • Prof. univ. dr. Vasile Berinde
 • Prof. univ. dr. Wladimir Boskoff
 • Prof. univ. dr. Dumitru Bușneag
 • Prof. univ. dr. Dorel I. Duca
 • Conf. dr. Eugenia Duca
 • Prof. univ. dr. Radu Gologan
 • Prof. univ. dr. Mircea Ivan
 • Prof. univ. dr. Mihail Megan
 • Acad. Petru T. Mocanu
 • Conf. dr. Cristinel Mortici
 • Prof. univ. dr. Eugen Păltănea
 • Prof. univ. dr. Adrian Petrușel
 • Prof. univ. dr. Horia F. Pop
 • Prof. univ. dr. Dorin Popescu
 • Prof. univ. dr. Doru Ștefănescu
 • Conf. dr. Andrei Vernescu

PROGRAMUL CONFERINTEI

 

 

 

9:00-10:00   Primirea participanților

 

 

10:00-10:30 Deschiderea Conferinței

 

·         Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA (Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea “Babeș-Bolyai”, membru în Consiliul Director al Societății de Stiințe Matematice din România): Cuvânt de deschidere a Conferinței Naționale “Didactica matematicii”

·       NAGY Andras (Primarul Orașului Reghin): Cuvânt de salut

·       Prof. Vasile GÂNȚĂ (Inspector școlar de specialitate la Inspectoratul Scolar Județean Mureș): Salutul Inspectoratului Scolar Județean Mureș

·       Prof. Ștefan ȘERBAN (Directorul Grupului Scolar “Petru MAIOR” din Reghin): Grupul Scolar “Petru MAIOR” din Reghin

 

 

 

 

10:30-11:30  Conferințe în  plen

 

 

·         Prof. univ. dr. Doru ȘTEFĂNESCU (Universitatea din București): Rolul algoritmilor în educația matematică

·         Elev  Ștefana ȘERBAN (Grup Școlar “Petru Maior” Reghin): Olimpiada Naționala de Matematică-Constanța, 2012

·         Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA (Facultatea de Matematică și Informatică, Universitatea “Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca): Sisteme de votare


 

 

12:00 -     Comunicări  pe  secțiuni

 

ALGEBRA I

 

Moderatori:  conf. dr. Eugenia DUCA, prof. Rozalia TODORAN, prof. Vasile GÂNȚĂ

 

1.      Cristina Monica EPURE: Dezvoltarea creativității în predarea-învățarea matematicii

2.      Florica GÂNȚĂ și Vasile GÂNȚĂ: O metodă netradițională de demonstrare a unor inegalități tradiționale

3.      Mariana GRIGOROVICI: Bazele matematice ale jocului de Poker

4.      Titus GRIGOROVICI : Metoda boabelor de fasole in aritmetica numerelor naturale

5.      Eniko Krisztina HECSER: Probleme cu reguli de calcul într-un grup

6.      Liliana POP: Metode activ-participative în predarea matematicii

7.      Elena Melania PLATON: Performanțe didactice la clasa a IV-a

8.      Elena-Corina SANDU-VIȘAN și Ion VIȘAN: Metode de rezolvare a sistemelor de ecuatii neliniare

9.      Vasile ȘERDEAN și Cristian POP: Probleme  în care intervin mărimi constante

10.  Vasile ȘERDEAN și Cristian POP: Tablouri de numere

11.  Ileana STANCIU, Emil STANCIU și Ioan STANCIU: Numărul 2012

12.  Rozalia TODORAN și Carmen Silvia RADU: Inegalități

13.  Radu TRAMBITAS: Asupra predării sistemelor de ecuații liniare în matematica de liceu

 

 

ALGEBRA II

 

Moderatori:  conf. dr. Radu TRAMBITAS, prof. NAGY Zsuzsa, prof. Ionel TUDOR

 

 

14.  Radu TRAMBITAS: Asupra predării sistemelor de ecuații liniare în matematica de liceu

15.  Ionel TUDOR: Rezolvarea ecuatiilor algebrice cu substituția Greatheed

16.  Ionel TUDOR și Viorica DOGARU: Abordări algebrice ale unor inegalități și probleme de extrem geometric

17.  Patricea Valentina BONTA: Metode de rezolvare a sistemelor algebrice liniare

18.  Simona Mirela POPESCU: Metoda retrogradă

19.  Laura ZAHARIA: Noi metode în predarea aritmeticii

20.  Marian VOINEA: Polinoame ireductibile

21.  Dumitru SAVULESCU: Inegalități condiționate

22.  Camelia POPESCU: Jocuri didactice

23.  Alina TIGAE: Aplicații ale matematicii în chimie

24.  Valerica POMETESCU: Probleme de combinatorică

25.  Elena GRIGORE: Falsa ipoteză în aritmetică

26.  Ionuț IVĂNESCU: Proprietăți ale unei noi funcții

27.  Liviu SMARANDACHE: Pătrate latine

28.  Elena NICOLAE: Culori și numărări

 

ALGEBRA III

 

Moderatori:  prof. dr. Octavian AGRATINI, prof. Carmen Silvia RADU, prof. Cristian POP

 

29.  Mihaela NASCU: Metoda colorării

30.  Eliza CHILE: Ecuații Pell

31.  Ioana PIȚA: Probleme celebre

32.  Liliana ARGENTOIANU: Treceri peste ordin

33.  Anicuța BEȚIU: Aplicații ale inegalității permutărilor

34.  Mihaela Doina ROȘIANU: Ecuații nestandard

35.  Nicoleta BRAN: Sume și produse

36.  Ana CISMARU: Aproximarea distanțelor

37.  Cătălin Ionel NICOLA: Partiții și pavaje

38.  Doina Cristina CĂLINA: Probleme cu maxime și minime

39.  Simona MIU: Identități saturate

40.  Maria IONESCU: Aplicații ale trigonometriei în geometrie

41.  Viliana CONSTANTIN: Probleme de aritmetică distractivă

42.  Ecaterina BOGDAN:  Mulțimi finite

43.  Simona RADU: Inegalități elementare ... și mai puțin elementare

44.  Gheorghita EFRIM: Asupra unei inegalități

 

 

ANALIZA MATEMATICA I

 

Moderatori: conf. dr. Valeriu ANISIU, prof. Gheorghe DĂRĂBAN, prof. Paula DĂRĂBAN

 

 

 1. Mira-Cristina ANISIU: Tipuri de soluții în problema inversă a dinamicii
 2. Valeriu ANISIU: Vehicule cu roți pătrate
 3. Sandra BUNGARDI: Asupra notiunilor de densitate si convergenta statistica
 4. Teodora CHIRILĂ:  Șiruri recurente
 5. Liana CIOBAN: Dualitate pentru inegalitati variationale folosind calcul subdiferential
 6. Vlad CIOBOTARIU-BOER: Formule de cuadratură repetate pentru două noduri simple, duble sau triple
 7. Marius-Simion COSTANDIN: Scheme de probabilitate
 8. Roxana CRIȘOVAN: Modele de creștere a populațiilor în epidemiologie
 9. Gheorghe DĂRĂBAN,  Paula DĂRĂBAN: Metode de calcul al integralelor
 10. Gheorghe LOBONȚ: Aplicatii ale teoremei lui  J. Wilson  
 11. Mioara GHIMISI: Funcții convexe
 12. Sorin PÎRLEA: Limite remarcabile de funcții
 13. Ileana MÂNDRULEANU: Generalizarea teoremei lui Rolle

 

 

ANALIZA MATEMATICA II

 

 

Moderatori: prof. univ. dr. Adrian PETRUSEL, prof. Maria-Letiția COMSA, prof. Anamaria NEGREA

 

 1. Maria-Letiția COMȘA: Poziția punctului intermediar din formula creșterilor finite
 2. Anamaria NEGREA: Proprietăți ale punctului intermediar din teorema de medie a calculului integral
 3. Adrian-Bogdan MESEȘAN: Aproximări ale problemelor de optimizare
 4. Daiana-Cora PACURARIU: Probleme de optimizare invexă
 5. Emilia-Loredana POP: Duality in multicriteria optimization
 6. Augusta RAȚIU: Optimizare semiinfinită
 7. Miruna-Ștefana SOREA: Proprietăți ale funcției punct-intermediar din formula lui Taylor
 8. Paula-Lavinia VULTUR: Funcții invexe   
 9.  Rodica MARINESCU: Integrale improprii
 10. Constantin BASARAB: Ecuații funcționale
 11. Mariana MĂRCULESCU: Șiruri mărginite
 12. Theodora Liliana RĂDULESCU: Proprietăți ale funcțiilor derivabile    
 13. Mădălina CĂLINESCU: Șiruri recurente
 14.  Elena DRAGALINA: Șiruri matriceale

 

 

 

 

GEOMETRIE I

 

Moderatori:  lector dr. Daniel VĂCĂREȚU, prof. Ștefan ȘERBAN, prof. dr. Bela FINTA

 

1.      Ariana-Stanca VĂCĂREȚU și Daniel VĂCĂREȚU: Asupra unei probleme de geometrie dată la Olimpiadă

2.      Ștefan ȘERBAN Locuri geometrice - în geometria plană gimnazială

3.      Bela FINTA: Inegalități cu mediane intr-un triunghi ascuțitunghic

4.      Sorin COJOCARU: În legătura cu câteva reciproce ale unor probleme clasice de geometrie

5.      Diana HALIȚĂ: Rezolvarea unor probleme de geometrie cu metode ale Analizei Complexe

6.      Sorina VĂCĂREAN: Siruri de arii I

7.      Sorina VĂCĂREAN: Siruri de arii II

8.      Maria MATEI: Învățarea eficientă

9.      Teodor PESCARUS: Omotetia. Inversiunea. Apicații

10.  Petrișor MIHĂLȚAN: Dezvoltarea competențelor practice ale elevilor prin studiul matematicii

11.  Gyongyi FILEP: Aplicatii ale trigonometriei in electrotehnica si medicina

 

 

 

 

 

 

GEOMETRIE II

 

Moderatori:  prof. Ariana-Stanca VĂCĂREȚU, prof. drd. Cristinel BLAGA, prof. Nelu-Lucian TUTESCU

 

12.  Dorel EFRIM: Rezolvarea unor probleme de construcții prin transformări geometrice

13.  Aurel OPOREANU: Volume și capacități

14.  Ileana DIDU: Bimediane

15.  Ramona PUCHIU: Secțiuni în poliedre

16.  Virginia GRIGORESCU: Trigonometrie sferică

17.  Aurică TOMA: Lemniscata lui Bernoulli

18.  Florentin NICOLAE: Patrulatere inscriptibile

19.  Petrișor ROCȘOREANU: Transformări geometrice

20.  Marlena BASARAB: Tetraedre echifaciale

21.  Ionela Nicoleta BARBĂRASĂ: Deducția în geometrie

22.  Nelu-Lucian TUTESCU: Inegalități geometrice

 

INFORMATICA

 

Moderatori: prof. univ. dr. Grigore SALAGEAN, prof. SZABO Zoltan, prof. drd. Angela BLAGA

 

1.      Anca Ileana LUPAȘ și Daniela BARTIȘ: Aplicații ale rețelelor Petri în managementul de proiect

2.      Angela BLAGA și Cristinel BLAGA: Auxiliare moderne in predarea matematicii

3.      Cornelia CAPUSAN: Baza de date din școală

4.      Ingrid-Mercedes DAN: Predarea prin proiecte utilizând internetul pentru îinvatare și cercetare - exemplu "Ce sunt și unde întâlnim poliedrele”?

5.      Octavia – Maria NICA: Metode alternative de învățare a matematicii - Proiectul Educațional "Matematica, o artă”

6.      Carmen NICULESCU și Dorin CREMENE: Matematica, informatica și bucuria de a învăța

7.      Elvira BOTEZ:  Spiru C. Haret - O biobibliografie adnotată

8.      Ștefan POKA: Învățare, predare și evaluare în matematică cu Moodle si GeoGebra.

 

 

Participanții la Conferința Națională

Didatica Matematicii, Reghin, 5 mai 2012

 

1.      AGRATINI Octavian: prof. univ. dr la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

2.      ANISIU Mira: cerc. dr. la Institutul de Calcul “Tiberiu Popoviciu” al Academiei Române, Cluj-Napoca

3.      ANISIU Valeriu: conf. dr. la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.      ARGENTOIANU Liliana: prof. înv. primar la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

5.      BARTIȘ Daniela: lector dr. la Academia Tehnica Militara, Bucuresti

6.      BARBĂRASĂ Ionela Nicoleta: prof. înv. primar la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

7.      BASARAB Constantin: prof. la Școala nr. 2 „Traian” din Craiova

8.      BASARAB Marlena: prof. la Școala nr. 2 „Traian” din Craiova

9.      BEȚIU Anicuța: prof. la  Școala Leu, jud. Dolj

10.  BLAGA Angela: prof. la Colegiul National “Al. Papiu Ilarian” din Tg. Mures; doctorand la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

11.  BLAGA Cristinel: prof. la Colegiul National “Unirea” din Tg. Mures; doctorand la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific; prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

12.  BOGDAN Ecaterina: prof. înv. primar la Colegiul Național „Carol I” din Craiova

13.  BOJTE Vilmos: prof. la Grupul Scolar "Petru Maior"  din Reghin

14.  BONTA Patricea Valentina: prof. la  Scoala Generala cls.I-VIII Iernut

15.  BOTEZ Elvira: prof. univ. dr. Cluj-Napoca

16.  BRAN Nicoleta: prof. la Grupul Școlar „Constantin Brâncuși” din Craiova

17.  BUNGARDI Sandra: student masterand la secția Matematică aplicată de la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (coordonator prof. univ. dr. Octavian Agratini)

18.  CĂLINA Doina Cristina: prof. la Colegiul Național E. „Gheorghe Chițu” din Craiova

19.  CĂLINESCU Mădălina: prof. la Colegiul Național E. Gheorghe Chițu din Craiova

20.  CĂPUSAN Cornelia: prof. la Scoala generală nr. 1 din Luduș

21.  CHILE Eliza: prof. la Colegiul Național „Ștefan Odobleja” din Craiova

22.  CHIRILĂ Teodora: doctorand la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

23.  CIOBAN Liana: doctorand la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

24.  CIOBOTARIU-BOER Vlad: prof. dr. la Liceul Teoretic “Avram Iancu” din Cluj-Napoca

25.  CISMARU Ana: prof. la Școala Malu Mare, jud. Dolj

26.  COJOCARU Sorin: prof. Deva

27.  COMȘA Maria-Letiția: prof. la Colegiul Național “Unirea’ din Tg. Mureș

28.  CONSTANTIN Viliana: prof. înv. primar la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

29.  COSTANDIN Marius-Simion: student la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

30.  CREMENE Dorin: prof. la cercul de "Matematică Aplicată în Tehnica de Calcul” de la Clubul Copiilor din Reghin

31.  CRIȘOVAN Roxana: studentă la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Radu Precup)

32.  DAN Ingrid-Mercedes: prof. la Școala Ibănești, jud. Mureș

33.  DĂRĂBAN Gheorghe: prof. la Grupul Școlar "Petru Maior"  din Reghin

34.  DĂRĂBAN Paula: prof. la Grupul Școlar "Petru Maior"  din Reghin

35.  DIDU Ileana: prof. la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

36.  DOGARU Viorica: prof. la Școala cu clasele I-VIII Oinacu, județul Giurgiu

37.  DRAGALINA Elena: prof. la Colegiul Național „Nicolae Titulescu” din Craiova

38.  DUCA I. Dorel: prof. univ. dr. la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

39.  DUCA Eugenia: conf. dr. la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

40.  EFRIM Dorel: prof. la Palatul Copiilor din Craiova

41.  EFRIM Gheorghita: prof. la Grupul Scolar “George Bibescu” Craiova

42.  EPURE Cristina Monica: prof. la Grupul Școlar "Gh. Marinescu" din Tg. Mureș

43.  FILEP Gyongyi: prof. la Grupul Scolar “Gh. Sincai” din Tg. Mures

44.  FINTA Bela: prof. univ. dr. la Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureș

45.  FINTA Zsuzsanna: prof. la Liceul “Avram Iancu” din Tg. Mureș

46.  GÂNȚĂ Florica: prof. la Gimnaziul “Liviu Rebreanu” din Tg. Mures

47.  GÂNȚĂ Vasile: inspector de specialitate la IȘJ Mureș

48.  GHIMISI Mioara: prof. la Grupul Școlar „Traian Demetrescu” din Craiova

1.      GRIGORE Elena: prof. înv. primar la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

2.      GRIGORESCU Virginia: prof. la Școala 21 „Gheorghe Țițeica” din Craiova

3.      GRIGOROVICI Mariana: prof. la Liceul Teoretic "Eugen Pora", Cluj-Napoca

4.      GRIGOROVICI Titus:, prof. la Liceul Waldorf din Cluj-Napoca

5.      HALIȚĂ Diana: studentă la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

6.      HECSER Enikő Krisztina: prof. la Colegiul Național “Unirea” din Tg. Mureș

7.      IONESCU Maria: prof. la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

8.      IVĂNESCU Ionuț: prof. la Colegiul Național „Ștefan Velovan” din Craiova

9.      LOBONȚ Gheorghe: prof. la Colegiul National ,,Mihai Viteazul" din Turda

10.  LUPAȘ Anca Ileana: lector dr. la Academia Tehnica Militara, Bucuresti

11.  MÂNDRULEANU Ileana: prof. la Grupul Scolar Energetic din Craiova

12.  MĂRCULESCU Mariana: prof. la Școala nr. 2 „Traian” din Craiova

13.  MARINESCU Rodica: prof. la  Liceul Teoretic „H Coand㔠din  Craiova

14.  MATEI Maria: prof. la Grupul Scolar Huedin

15.  MESEȘAN Adrian-Bogdan: student la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

16.  MIHĂLȚAN Petrișor: prof. la Colegiul Național “George Coșbuc” din Cluj-Napoca

17.  MIU Simona:  prof. la Colegiul Național E. „Gheorghe Chițu” din Craiova

18.  NAGY Zsuzsa: prof. la Grupul Școlar “Petru Maior” din Reghin

19.  NASCU Mihaela: prof. la Colegiul Național E. Gheorghe Chițu din Craiova

20.  NEGREA Anamaria: profesor la Grupul Școlar “Traian Vuia” din Tg. Mureș

21.  NICA Octavia-Maria: prof. la Școala Oșorhei, județul Bihor; doctorand la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

22.  NICOLA Cătălin Ionel: prof. la SAM Craiova

23.  NICOLAE Elena: prof. înv. primar la  Școala Pleșoi, jud. Dolj

24.  NICOLAE Florentin: prof. la Grupul Școlar „Dimitrie Filișanu” din Filiași, jud. Dolj

25.  NICULESCU Carmen: prof. la Gimnaziul "Alexandru Ceusianu" din Reghin

26.  OPOREANU Aurel: prof. la Grupul Scolar „C-tin Brâncuși” din Craiova

27.  PĂCURARIU Daiana-Cora: studentă la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

28.  PANTELIMON Cristina: prof. ing. la Grupul Scolar "Petru Maior"  din Reghin

29.  PESCĂRUȘ Teodor: prof. la Grupul Scolar “Lucian Blaga” din Reghin

30.  PETRUȘEL Adrian: prof. univ dr. la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

31.  PÎRLEA Sorin: prof. la Școala Moțăței, jud. Dolj

32.  PIȚA Ioana: prof. înv. primar la Școala Vișina, jud. Olt

33.  PLATON Elena Melania: profesor învățământ primar la Grupul Scolar "Petru Maior"  din Reghin

34.  POKA Ștefan: prof. la Colegiul Național “Gheorghe Sincai” din Cluj-Napoca

35.  POMETESCU Valerica: prof. la Școala nr. 2 „Traian” din Craiova

36.  POP Cristian: inspector de specialitate la IȘJ Cluj

37.  POP Emilia-Loredana: doctorand la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

38.  POP Liliana: prof. la Scoala nr.1 din Gherla

39.  POPESCU Camelia:  prof. înv. primar la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

40.  POPESCU Simona Mirela: prof. înv. Primar la  Colegiul Național „Elena Cuza” din Craiova

41.  PUCHIU Ramona: prof. la Palatul Copiilor din Craiova

42.  RADU Carmen Silvia: prof. la Liceul Pedagogic "Mihai Eminescu" din Tg. Mureș

43.  RADU Simona: prof. la Colegiul Național E. „Gh. Chițu” din Craiova

44.  RĂDULESCU Theodora Liliana: prof. dr. la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

45.  RAȚIU Augusta: doctorand la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

46.  ROCȘOREANU Petrișor: prof. la Colegiul Național „Ștefan Odobleja” din Craiova

47.  ROȘIANU Mihaela Doina: prof. la Școala nr. 6 „Zaharia Stancu” din Roșiorii de Vede, jud. Teleorman

48.  SĂLĂGEAN Grigore-Ștefan: prof. univ. dr. la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

49.  SĂVULESCU Dumitru: prof. dr. la Colegiul Național „M. Eminescu” din București

50.  ȘERBAN Ștefan: prof. la Grupul Școlar “Petru Maior” din Reghin

51.  ȘERBAN Ștefana: elevă. la Grupul Școlar “Petru Maior” din Reghin

52.  ȘERDEAN Vasile: prof. la Școala nr. 1  din Gherla

53.  SMARANDACHE Liviu: prof. la Colegiul Național „Ștefan Velovan” din Craiova

54.  SOREA Miruna-Ștefana: : studentă la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

55.  STANCIU Emil: prof. la Școala Lesile, Simnicul de Sus

56.  STANCIU Ileana: prof. la Colegiul Național “St.Velovan” din Craiova

57.  STANCIU Ioan: elev la Colegiul Național “Carol I” din Craiova

58.  ȘTEFĂNESCU Doru: prof. univ. dr. la Universitatea din București, prim vicepreședinte al Societății de Științe Matematice din România

59.  ȘTEFĂNESCU  Angela: profesor București

60.  TIGAE Alina: prof. la Colegiul Național „E. Gheorghe Chițu” din  Craiova

61.  TODORAN Rozalia: prof. la Grupul Școlar "Petru Maior"  din Reghin

62.  TOMA Aurică: prof. la  Colegiul Național „Nicolae Titulescu” din Craiova

63.  TRIFU Mircea: secretar general al Consiliului Director al Societății de Științe Matematice din România

64.  TRIMBIȚAȘ Radu: conf. dr. la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

65.  TUDOR Ionel:  prof. la Grupul Școlar Agricol din Călugăreni, jud. Giurgiu

66.  TUTESCU Nelu-Lucian: prof. la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova

67.  VĂCĂREAN Sorina: prof. la Colegiul Național “G. Barițiu” din Cluj-Napoca

68.  VĂCĂREȚU Ariana-Stanca: prof. la Colegiul Național “Emil Racoviț㔠din Cluj-Napoca

69.  VĂCĂREȚU Daniel: lector dr. la Facultatea de Matematica și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca

70.  SANDU-VIȘAN Elena-Corina: prof. la Școala Gimnazială "Lascăr Catargiu" din Craiova

71.  VIȘAN Ion: prof. la Liceul Teoretic "Tudor Arghezi" PMS Craiova

72.  VOINEA Marian, Colegiul Național „M. Eminescu” din București

73.  VULTUR Paula-Lavinia: studentă la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității “Babeș-Bolyai” din  Cluj-Napoca (conducător științific prof. univ. dr. Dorel I. Duca)

74.  ZAHARIA Laura:  prof. înv. primar la Colegiul Național “Elena Cuza” din Craiova