Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Cluj

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Facultatea de Matematică şi Informatică

Societatea de Ştiinţe Matematice din România, Filiala Maramureş

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Grupul Şcolar Industrial Cavnic

 

 

 

 

 

 

 

Lucrările celei de-a XXVI-a Conferinţe Naţionale

 

DIDACTICA   MATEMATICII

 

 

Cavnic, Maramureş, 22 mai 2010

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte: Prof. univ. dr. Dorel I. Duca, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca; preşedinte, Filiala Cluj a SSMR

Membri

 

Prof. Mariana Pop, Inspector Şcolar General, ISJ Maramureş

Prof. univ. dr. Vasile Berinde, Universitatea de Nord Baia Mare; preşedinte, Filiala Maramureş a SSMR

Prof. Gheorghe Maiorescu, Inspector Şcolar de matema-tică, ISJ Maramureş

       Prof. drd. Marin Borcut, Director, Gr. Şc. Ind.  Cavnic

Prof. Gabriela Heffler, Director, Gr. Şc. "C.D. Neniţescu" Baia Mare     

Conf. univ. dr. Eugenia Duca, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Prof. Mircea Trifu, Secretar general al SSMR

Asist. drd. Anca Grad, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

 

COMITETUL LOCAL DE ORGANIZARE

 

Prof. drd. Marin Borcut, Director, Gr. Şc. Ind.  Cavnic

Prof. Gheorghe Maiorescu, Inspector Şcolar de matematică, ISJ Maramureş

Prof. univ. dr. Vasile Berinde, Universitatea de Nord Baia Mare, preşedinte, Filiala Maramureş a SSMR

Prof. Felicia Cristescu, director Colegiul Tehnic Carmen Sylva

Prof. Bogdan Stoica, Director adjunct, Gr. Şc. Ind.  Cavnic

Prof. Crinela Borcut, Gr. Şc. Ind.  Cavnic

Prof. Sânziana Dan, Gr. Şc. Ind.  Cavnic

Prof. Alina Micle,  Admin. reţea, Gr. Şc. Ind.  Cavnic

Prof. Cornel Tivadar, Col. Nat. “Dragos Voda”, Sighet

Prof. Claudia Stoica, Gr. Şc. Ind.  Cavnic

 

 

 

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

 

Dumitru Acu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Dorin Andrica, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Valeriu Anisiu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Vasile Berinde, Universitatea de Nord din Baia Mare

Wladimir Boskoff, Universitatea „Ovidius” Constanţa

Dan Bărbosu, Universitatea de Nord din Baia Mare

Dan Brânzei, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Dumitru Buşneag, Universitatea din Craiova

Iulian Coroian, Universitatea de Nord din Baia Mare

Dorel I. Duca, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Eugenia Duca, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

Radu Nicolae Gologan, Universitatea Politehnica din Bucuresti şi Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române

Mihail Megan, Universitatea de Vest din Timişoara

Dorel Miheţ, Universitatea de Vest din Timişoara

Petru T. Mocanu, academician, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Eugen Păltănea, Universitatea „Transilvania” din Braşov

Adrian Petruşel, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Horia F. Pop, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Maria S. Pop, Universitatea de Nord din Baia Mare

Nicolae Pop, Universitatea de Nord din Baia Mare

Petrică C. Pop, Universitatea de Nord din Baia Mare

Dorin Popescu, Universitatea din Bucureşti

Ioan Purdea, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Ioan A. Rus, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Doru Ştefănescu, Universitatea din Bucureşti

Mirela Ştefănescu, Universitatea „Ovidius” Constanţa

Andrei Vernescu, Universitatea „Valahia” din Targovişte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMUL CONFERINŢEI

 

9:00-10:00 Primirea şi inregistrarea partici-panţilor

 

10:00-10:45 Deschiderea festivă a conferinţei

(Sala 1)

 

1.       Prof. univ. dr. Dorel I. DUCA (Universitatea “Babeş-Bolyai”, preşedintele Filialei Cluj a SSMR): Cuvânt de deschidere a Conferinţei Naţionale Didactica Matematicii

2.       Prof. univ. dr. Vasile BERINDE şi Asist. univ. drd Adina POP (Universitatea de Nord Baia Mare): Moment aniversar dedicat d-nei Conf. Univ. Dr. Maria Sânziana  POP

3.       Prof. Gheorghe MAIORESCU (Inspector Şcolar de matematică, ISJ Maramureş), Sărbătorirea unor cadre didactice pensionate

 

 

10:45-11:30  Conferinţe în  plen

(Sala 1)

 

Moderatori: prof. univ. dr. Dorel I. DUCA, prof. univ. dr. Vasile BERINDE; Secretar: prof. Gheorghe BOROICA

 

 

 1. Conf. univ. dr. Maria S. Pop (Universitatea de Nord Baia Mare), Asupra unor teoreme de medie
 2. Prof. univ. dr. Vasile BERINDE (Universitatea de Nord) şi prof. univ. dr. Dorel I. DUCA (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Centenarul Societăţii de Știinţe Matematice din România. Anul matematicii în România

 

 

11:30-12:00 Pauză de cafea, gustări etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-15.30 Comunicări pe secţiuni

 

ALGEBRA I

(Sala 2)

 

Moderatori:  prof. univ. dr. Ioan PURDEA, conf. univ. dr. Maria S. POP; Secretar: Nadina NEAGA

 1. Prof. univ. dr. Ioan PURDEA (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Asupra predării inelelor de funcţii
 2. Prof. univ. dr. Vasile BERINDE (Universitatea de Nord Baia Mare): Două clase de ecuaţii funcţionale elementare
 3. Prof. univ. dr. G. GROZA (Universitatea de Construcţii Bucuresti) prof. univ. dr.  N. POP (Universitatea de Nord Baia Mare): Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale liniare folosind serii Newton de interpolare
 4. Conf. univ. dr. Maria S. POP, asist. drd. Adina POP (Universitatea de Nord Baia Mare): Asupra unor structuri algebrice generalizate
 5. Lector drd. Marin BANCOŞ (Universitatea de Nord Baia Mare), prof. univ. dr. Vasile BERINDE (Universitatea de Nord Baia Mare): Asupra unor clase de inegalităţi omogene
 6. Conf. dr. Dumitru VALCAN (Universitatea “Babeş-Bolyai): Rezolvarea ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii în diverse structuri algebrice definite pe mulţimea părţilor unei mulţimi
 7. Conf. dr. Vasile POP (Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca): Matrice cu blocuri
 8. Asist. drd. G. ARDELEAN (Universitatea de Nord Baia Mare): Metode iterative pentru polinoame cu coeficienti complecşi - o vizualizare grafică
 9. Prof. Marin POPA (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Probleme din Gazeta Matematică
 10. Prof. Luminiţa VASILE (Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova): Despre numere mari
 11. Prof. Valeriu IOVAN (Palatul copiilor Craiova): Algoritmi neliniari în algebra elementară
 12. Inst. Mirela Simona POPESCU (Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova): Numere ciudate
 13. Prof. Mihaela STĂNCELE (Liceul "H. Coandă" Craiova): Ecuaţii nestandard
 14. Lector dr. Andrei HORVAT-MARC (Universitatea de Nord Baia Mare), conf. dr. Ioana TAŞCU (Universitatea de Nord Baia Mare) şi lector dr. Ioana ZELINA (Universitatea de Nord Baia Mare): Rezolvarea grafică a sistemelor de două ecuaţii liniare cu două necunoscute
 15. Prof. Radu IELCEAN (Liceul Teoretic “Ana Ipătescu” Gherla): Inegalitatea lui Radon Particularizări şi aplicaţii
 16. Prof. Adriana BIRTA şi Lucia ȘERBA (Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”): Aplicaţii ale inegalităţii lui Hölder
 17. Prof. Sorin PÂRLEA (Şcoala Moţăţei, Dolj): Elemente inversabile în inel
 18. Prof. Carmen Liana GEORGESCU (Colegiul Naţional "Carol I" Craiova): Criterii de ireductibilitate
 19. Prof. Magdalena TOMSA (Scoala Dumbravita, Maramures), prof. Nadina NEAGA (Scoala Dr. V. Babes, Baia Mare): Teorema impartirii cu rest
 20. Prof. Maria Cristina POP (Liceul de Arta, Baia Mare): Elemente de teoria numerelor prime

 

 

 

ANALIZA MATEMATICA I

(Sala 3)

 

Moderatori: prof. univ. dr. Iulian COROIAN, conf. univ. dr. Valeriu ANISIU; Secretar: prof. Nicolae MUŞUROIA

 

 1. Prof. dr. Ovidiu T. POP (Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Satu Mare) şi conf. univ. dr. Dan BĂRBOSU (Universitatea de Nord Baia Mare): O teoremă de medie şi aplicaţii
 2. Conf. dr. Valeriu ANISIU (Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”): Limite de şiruri utilizând integrala Lebesgue
 3. Conf. univ. dr. Adrian DIACONU (Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”): Asupra noţiunii de limită a unui şir
 4. Prof. univ. dr. Vlad CIOBOTARIU-BOER (Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca): Despre funcţionala lui Chebyshev pentru funcţii monotone.
 5. Prof. Carmen RADU (Liceul Pedagogic “M. Eminescu” Tg Mureş), prof. univ. dr. Bela FINTA (Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş): The Smarandache Factorial Complement Function
 6. Lect. univ. dr. Anca Ileana LUPAŞ și  lect. univ. dr. Daniela BARTIŞ (Academia Tehnică Militară Bucureşti): Algoritmi de simulare a variabilelor aleatoare
 7. Conf. univ. dr. Ioana TAŞCU, lector univ. dr. Andrei HORVAT-MARC și lector univ. dr. Ioana ZELINA (Universitatea de Nord Baia Mare): Asupra primitivabilităţii produsului a două funcţii
 8. Prof. Roxana VASILE (Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova): Recurenţe neliniare
 9. Prof. dr. Ioan POPA (Colegiul Tehnic “E. Nicolau” Cluj-Napoca): O rafinare a unei inegalităţi a lui Al. Lupaş
 10.  Prof. Sonia RUS (Liceul Teoretic "Ana Ipatescu" Gherla): Proprietăţi de derivabilitate ale funcţiei punct intermediar din teoreme de medie ale calculului integral
 11.  Prof. Aura BUJU (Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla): Soluţii ale unor probleme din culegerea "Teste grilă de matematică, admitere 2010", Universitatea Tehnică
 12.  Prof. Hajnalka CSAPÓ (Liceul Teoretic “Márton Áron” Miercurea Ciuc) şi lector univ. dr. András SZILÁRD (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Predarea unor concepte de analiză matematică utilizând aplicaţii economice
 13.  Prof. Nicolae MUȘUROIA (Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare): Clase de şiruri al căror termen general nu se poate reprezenta sub forma raţională
 14.  Prof.Drd. Florin BOJOR (C.N. "Gheorghe Șincai" Baia Mare): O aplicație a Lemei lui Cesaro
 15.  Lect. Univ. dr. Aurelia FLOREA (Universitatea Craiova): Abordari ale unor inegalitati clasice. Metode si tehnici.             
        

GEOMETRIE I

(Sala 4)

 

Moderatori:  conf. univ. dr. Vasile POP, conf. univ. dr. Dan BĂRBOSU; Secretar: prof. Anamaria NAGY

 

1.       Prof. Dana ŢACU (Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova): Sume şi produse trigonometrice

2.       Conf. univ. dr. Cornel PINTEA (Universitatea “Babeş-Bolyai”) şi prof. Anamaria BOROŞ (Grupul Școlar "Radu Petrescu" Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud): The locus of a barricenter of some variable triangles and tetrahedrons

3.       Prof. Elena NICOLAE (Şcoala nr. 37 "M. Eminescu" Craiova): Metoda reducerii la absurd în geometrie

4.       Prof. Constantin LUNGULESCU (Liceul “H. Coandă” Craiova) şi prof. Mireluş Emilia LUNGULESCU (Scoala nr.12 “Decebal” Craiova): Maxime si minime geometrice

5.       Inst. Laura ZAHARIA (Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova): Segmente şi dreptunghiuri

6.       Inst. Elena GRIGORE (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Metoda colorărilor

7.       Prof. Gheorghe BOROICA (Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare): Probleme de acoperire

8.       Prof. Lucian TUŢESCU (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): A doua teoremă a lui Ptolemeu

9.       Prof. Lucia Delia IEPURE (Scoala “Ioan Bob” Cluj-Napoca): Inversiunea şi aplicaţiile ei

10.    Prof. Vasile IENUŢAŞ (Şcoala “George Coşbuc” Baia Mare): Inegalităţi algebrice rezolvate geometric

11.    Prof Sînziana DAN( Gr. Şc. Ind.  Cavnic) Un alt tip de loc geometric

12.    prof Gheorghe ANDREICA (Scoala nr 7 Tg Mures):Tetraedre crelle, izodinamicesi izofaciale

13.    prof Maria POPESCU (Scoala Centrala, Bucuresti), Caracteristici ale competentelor si integrarea acestora in demersul matematic

 

 

METODICĂ (Algebră)

(Sala 5)

 

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Nicolae POP, conf. univ. dr. Ioana TAŞCU; Secretar: prof. Gabriela BOROICA

 

 1. Lector univ. dr. András SZILÁRD (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Maximal number of squares on a rectangular grid
 2. Prof. Marioara COSTĂCHESCU şi prof. Cristina-Diana COSTANDACHE (Liceul cu Program Sportiv Roman, jud. Neamţ): Secvenţe din istoria statisticii în România
 3. Prof. Vera FURNICA (Scoala Bodeşti, jud. Neamţ) şi prof. Nicoleta PASCAL (Scoala nr. 9 Roman, jud. Neamţ): Apariţia instrumentelor de măsurare a timpului în Tările Române
 4. Drd. Horaţiu BONCEA (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Criterii de divizibilitate cu 9
 5. Prof. Augusta RAŢIU (Colegiul Tehnic Aiud): Incursiune in istoria numerelor
 6. Prof. Ileana STANCIU (Colegiul Naţional “St. Velovan” Craiova), prof. Emil STANCIU (Scoala Lesile) şi elev  Ioan STANCIU (Colegiul Naţional Carol I Craiova): Probleme cu numerele lui Fibonacci
 7. Prof. Vasile ŞERDEAN (Scoala nr. 1 Gherla) şi prof. Cristian POP (ISJ Cluj): Metoda reducerii la absurd în problemele de aritmetică şi algebră
 8. Prof. drd. Angela BLAGA (Colegiul Naţional "Al. Papiu Ilarian" Tg-Mureş) şi prof. drd. Cristinel BLAGA (Colegiul Naţional "Unirea" Tg-Mureş): Matheass – aplicaţii practice
 9. Inst. Marian CIUPERCEANU (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova):  Entropia informaţională în traducerea unor texte lirice
 10. Prof. Petrişor ROCŞOREANU (Liceul de Informatică "Şt. Odobleja"  Craiova): Şirul lui Fibonacci
 11. Prof. Marilena Felicia IOANA (Grupul Şcolar "Dimitrie Filişanu" Filiaşi, Dolj): Fracţii continue
 12. Prof. dr.  Dumitru SĂVULESCU (Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Bucureşti): Ecuaţii funcţionale
 13. Prof. Sidonia CAZACU (Şcoala nr. 29 "N. Romanescu" Craiova): Polininoame cu coeficienţi raţionali
 14. Prof. Viorica CORNEANU (Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova): Relaţii de recurenţă
 15. Prof. Valentina MIHAIU (Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova): Relaţii de recurenţă liniare
 16. Prof. Paula Maria DĂRĂBAN (Gimnaziul “Liviu Rebreanu” Tg. Mureş) şi prof. Gheorghe Ciprian DĂRĂBAN (Grupul Scolar “Petru Maior” Reghin): Evaluarea în contextual creşterii  calităţii actului educaţional
 17. Inst. Mihaela Loredana SPĂTARU (Grupul Scolar "Alexandru Macedonski" Melineşti, Dolj): Metode de numărare
 18. Prof. Dorel EFRIM (Palatul Copiilor Craiova): O problemă de tip OIM
 19. Prof. Gheorghiţa EFRIM (Grupul Şcolar ICM "Gh. Bibescu" Craiova): Ecuaţii nestandard
 20. Prof. Florentin NICOLAE (Grupul Şcolar "Dimitrie Filişanu" Filiaşi, Dolj): Ecuaţii diofantiene
 21. Prof. Nineta OPRESCU (Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova): Şiruri matriciale
 22. Prof. Simona RADU (Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova): Asupra unor ecuaţii diofantice
 23. Inst. Angela POPESCU (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Probleme celebre de aritmetică
 24. Inst. Letiţia DRĂGHICI (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Metoda parităţii în rezolvarea problemelor de aritmetică
 25. Inst. Dana COTOI (Şcoala nr. 2 "Traian" Craiova):  Pătrate magice
 26. Inst. Ionela BARBĂRASĂ (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Metoda retrogradă
 27. prof. Mihaela Doina ROȘIANU (Şcoala nr. 6 "Zaharia Stancu" Roşiorii de Vede, Teleorman): Principii şi metode de numărare
 28. Prof. Mirela GENOIU (Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova): Numărul de aur
 29. Prof. Cristina MIHALCA (Scoala “Nichita Stănescu” Baia Mare): Pe teme de divizibilitate
 30. Prof. Ioan Dănuţ VRAJA LOKOS (Grupul Școlar pentru Industria Mică) şi prof. Eva VRAJA LOKOS (Liceul "Leovey Klara" Sighetu M.): Rezolvarea unor probleme de matematică prin mai multe metode
 31.  Prof. Viorica Cornelia BRONT (Grupul Scolar “Ioan Bococi”, Oradea): Dificultăţi întâmpinate în pregătirea examenului de bacalaureat la matematică
 32. Prof. Neculai STANCIU (Şcoala cu clasele I-VIII “George Emil Palade” Buzău): Proiectul didactic al unei lecţii deschise (cerc metodic)
 33. Prof. Cornel-Marius TIVADAR (Colegiul Naţional “Dragoş-Vodă” Sighetul Marmaţiei): Folosirea unor inegalităţi clasice în rezolvarea unor probleme din Gazeta Matematică
 34. Prof. Ana MIRCEA (Liceul Teoretic “Ana Ipătescu” Gherla): Proiectul-o metodă alternativă de evaluare în matematică
 35. Prof. Robert BOB (Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare): Tipuri de ecuaţii de gradul III şi IV
 36. Prof. Gabriela BOROICA (Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare): Câteva probleme de aritmetica numerelor întregi
 37. Prof. Natalia ONEA (Şcoala nr. 9 Baia Mare): Ecuaţii cu funcţia parte întreagă

 

METODICĂ (Analiză)

(Sala 6)

 

Moderatori: conf. univ. dr. Eugenia DUCA, conf. univ. dr. Petrică POP; Secretar: prof. Florin BOJOR

 

 1. Conf. univ. dr. Eugenia DUCA (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca): Aspecte privind noţiunile de diferenţiabilitate şi diferenţială ale funcţiilor reale de variabilă reală
 2. Conf. univ. dr. Petrica POP (Universitatea de Nord Baia Mare): Asupra unei clase de inegalități convexe
 3. Prof. Emilia COPACIU (Grupul Şcolar de Chimie Industrială Terapia Cluj-Napoca) şi prof. Simona POP (Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior” Cluj-Napoca): O metodă de calcul a numărului π folosind integrala Riemann
 4. Prof. Adela COSTINAŞ (Scoala cu clasele I-VIII “M. Kogălniceanu” Sebeş): Proprietăţi de derivabilitate a funcţiei punct intermediar dintr-o teoremă de medie a calculului diferenţial
 5. Drd. Emilia Loredana POP (Universitatea “Babeş-Bolyai”) şi prof. univ. dr. Dorel I. DUCA (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Optimization Problems and First Order Approximated Optimization Problems
 6. Drd. Mihaela BERCHESAN (Universitatea “Babeş-Bolyai”) şi prof. univ. dr. Dorel I. DUCA (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Probleme de optimizare multicriterială şi probleme aproximante ale lor
 7. Drd. Liana CIOBAN (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Probleme de optimizare şi  probleme aproximante ale lor
 8. Prof. Rodica MARINESCU (Liceul Teoretic "H. Coandă" Craiova): Observaţii cu privire la calculul unor limite
 9. Prof. Felician PREDA (Grupul Şcolar "Matei Basarab"): Aplicaţii ale inegalităţii lui Jensen
 10. Prof. Anamaria NEGREA (Grupul Scolar “T. Vuia” Tg. Mureş): Demonstrarea unor inegalităţi folosind teorema lui  D. Pompeiu
 11. Student Andreea MIHALE (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Sisteme de votare
 12. Prof. Adrian LAR (Scoala Sânnicoară, jud. Cluj): Tipologia problemistică legată de funcţii
 13. Prof. Simona MIU (Colegiul Naţional Economic “Gh. Chiţu” Craiova): Teoreme de medie. Aplicaţii
 14. Prof. Ileana DIDU (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Şiruri fundamentale
 15. Prof. Doiniţa CĂLINA (Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova): Funcţii cu variaţie mărginită
 16. Prof. Ileana MÂNDRULEANU (Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova): Convexitate şi concavitate
 17. Prof. Dorina GOICEANU (Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova): Asupra unor limite de şiruri
 18. Prof. Valerica POMETESCU (Şcoala nr. 2 "Traian" Craiova): Substituţii elementare
 19. Prof. Marcela BONCESCU (Liceul Teoretic Costeşti, Argeş): Metoda areolară
 20. Prof. Jane ILIE (Colegiul Tehnic "Ion Mincu" Craiova):  Proprietatea lui Darboux
 21. Prof. Denisa FLORICA (Grupul Şcolar Transporturi Căi Ferate Craiova): Mărginire şi convergenţă
 22. Prof. Eliza CHILE (Grupul Şcolar ICM2 Craiova): Inegalitatea lui Schur
 23. Prof. Anamaria NAGY şi prof. Amalia CALTEA (Scoala ”Al. I. Cuza” Baia Mare): Probleme de maxim și de minim
 24. Prof. Călin VLAS (Colegiul Naţional “Al. Papiu-Ilarian” Tg. Mureş): Proprietăţi ale punctului intermediar din teorema lui Lagrange
 25. Prof. Liviu SMARANDACHE (Colegiul Naţional "Şt. Velovan" Craiova): Asupra unei probleme de minim
 26. prof. Felicia CRISTESCU (Colegiul Tehnic Carmen Sylva): Integrarea funcţiilor raţionale

 

 

METODICĂ (Geometrie)

(Sala 7)

 

Moderatori: lector univ. dr. Daniel VĂCĂREŢU, lect. univ. dr. Andrei HORVAT; Secretar: prof. Ştefan SABĂU

 

1.       Lector univ. dr. Daniel VĂCĂREŢU (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Despre triunghiurile-S ale lui Traian Lalescu

2.       Prof. Dumitru COTOI (Şcoala nr. 2 "Traian" Craiova): Secţiuni în poliedre

3.       Prof. Ion Z. PREDESCU (Şcoala cu clasele I-VIII Rast, Dolj): Dreapta Newton – Gauss

4.       Prof. Vasile ŞERDEAN (Școala nr. 1 Gherla) şi prof. Cristian POP (ISJ Cluj): Reconstituirea unor figuri

5.       Prof. Mioara GHIMIŞI (Grupul Şcolar "Traian Demetrescu" Craiova): Inegalităţi trigonometrice

6.       Prof. Ionuţ IVĂNESCU (Colegiul Naţional "Şt. Velovan" Craiova):  Aplicaţii practice ale problemelor de extrem geometric

7.       Prof. Carmen Elena VOICULESCU (Şcoala nr. 7 Bucureşti): Metoda reducerii la absurd în geometria elementară

8.       Prof. Constantin CAZACU (Şcoala nr. 29 "N. Romanescu" Craiova): Dreapta lui Simson

9.       Prof. Mădălina CĂLINESCU (Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova): Construcţii geometrice

10.    Prof. Mugur Adrian ROŞCA (Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "C. Brâncuşi" Craiova): Secţiuni  în tetraedru

11.    Prof. Mihaela NAŞCU (Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova): Concurenţă şi coliniaritate

12.    Prof. Gabriel TICA (Liceul “Mihai Viteazul” Băileşti): Asupra unei probleme de geometrie date la OIM 2007

13.    Prof. Constantin DORAN (Şcoala nr. 35 "I. D. Sârbu" Craiova): Punctul şi cercurile lui Lemoine

14.    Prof. Ramona BĂLĂŞOIU (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Triunghiuri ortopolare

15.    Prof. Lenuţa ANDREI (Şcoala nr. 1. “Obedeanu” Craiova): Probleme de loc geometric

16.    Prof. Oana DOVAN (Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova): Cercurile lui Carnot

17.    Prof. Constantin MICU (Grupul Școlar "Alexandru Macedonski" Melineşti, Dolj): Inegalităţi în tetraedre

18.    Prof. Andrei Alexandru OPREA (Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău): Rezolvarea unor probleme de geometrie folosind construcţii ajutătoare

19.    Prof. Silviu GAVRIȘ (Școala cu clasele I-VIII Mintiu Gherlii, Cluj): Asupra unor mulţimi de patrulatere înscrise în cerc

20.    Prof. Marlena BASARAB (Şcoala nr. 2 "Traian" Craiova): Consideraţii despre mijlocul segmentului

21.    Prof. Ştefan VALENTIN (Grupul Școlar Forestier, Sighetu Marmaţiei): Probleme de geometrie rezolvate prin transformari geometrice

22.    Prof. Gherasim FEURDEAN (Liceul “Ana Ipătescu” ` Gherla): Problematizarea şi învăţarea prin descoperire la matematică

23.    Prof. Stefan SABĂU (Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare): Metode de abordare a problemelor de geometrie

24.    Prof. Erika DAROLȚI (Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare): Câteva inegalităţi trigonometrice

 

 

INFORMATICA

(Sala 8)

 

Moderatori: lector univ. dr. Ioana ZELINA, lector drd. Horaţiu CRISTUREAN; Secretar: prof. Lucia ŞERBA

 

 1. Prof. Gelu TOMŞA (Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu" Dej): Metoda funcţiei generatoare în rezolvarea recurenţelor
 2. Prof. Elena-Corina SANDU-VIŞAN (C.T.A.M. “C-tin Brâncuşi” Craiova): HTA (HTML Application)
 3. Drd. Maria TOSA ABRUDAN (Universitatea “Babeş-Bolyai”): Neural Networks - A Survey
 4. Prof. Marilena FAICIUC (Colegiul National Pedagogic "Gh. Lazar" Cluj-Napoca): Folosirea softului Geogebra pentru învăţarea geometriei
 5. Drd. Maria TOSA-ABRUDAN (Universitatea “Babeş-Bolyai”) şi masterand Călin VARIU (Facultatea de Psihologie, Universitatea “Babeş-Bolyai”): Neural Networks in Anatomy and Neural Networks in Computer Science
 6. Prof. Ariana-Stanca VĂCĂREŢU (Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca): Utilizarea platformelor e-learning în pregătirea elevilor la matematică
 7. Lector drd. Horaţiu CRISTUREAN (Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş şi Colegiul Naţional “Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureş) şi preparator Veronica DEAC (Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş): Descoperirea cunoştintelor în bazele de date
 8. Lector drd. Horaţiu CRISTUREAN (Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş şi C. N. “Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureş): Avantajele utilizării STL în concursurile de informatică
 9. Lector drd. Horaţiu CRISTUREAN (Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş şi Colegiul Naţional “Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureş): Managementul cunoştintelor în ingineria software
 10. Prof. drd. Diana MAN (C. N. "George Coșbuc" Cluj-Napoca): Ontologies in Computer Science
 11. Prof. Ileana DRAGOMIR (Grupul Şcolar ICM 2, Craiova): Implementarea algoritmilor aritmetici
 12. Prof. Zoltan ZATOKA: (Uniunea Creştină Partium Oradea): Despre unele aspecte deontologice ale predării informaticii
 13. prof Adriana STANCA VACARETU (Col Nat Emil Racovita, Cluj Napoca): Utilizarea platformelor e- learning in pregatirea elevilor la matematica
 14. prof Margareta TRIF (Col Economic N Titulescu, Baia Mare), Loredana FURNEA (Liceul Emil Racovita, Baia Mare), Adriana DRAGOS (firma Fida Solutions), Roxana CIONTOS (Scoala pt copii cu deficiente, Gardani): Identificarea si motivarea viitorilor profesori de matematica

 

 

ASTRONOMIE

(Sala 9)

 

Moderatori: lector. univ. dr. Ştefan BERINDE; prof. Vasile ŞERDEAN; Secretar: prof. Vasile IENUŢAŞ

 

 

 1. Lect. univ. dr. Ştefan BERINDE (Universitatea Babeş-Bolyai): Astro Cubul
 2. Conf. univ. dr. Dumitru VĂLCAN (Universitatea “Babeş-Bolyai”) şi prof. Gelu TOMŞA (Colegiul Naţional "Andrei Mureşanu" Dej): Rezolvarea matematică a problemei stabilirii paştelui
 3. Elvira BOTEZ (Observatorul Astronomic): Galileo Galilei şi Renaşterea Stiinţifică
 4. Prof. Maria CAMPĂU (Scoala Nisiporeşti, jud. Neamţ) şi prof. Elena RADU (Scoala cu clasele I-VIII “Spiru Haret” Bacău): Calendarul
 5. Cerc. Dr. Mira-Cristiana ANISIU (Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca): Soluţii exacte pentru ecuaţii diferenţiale în mecanica cerească
 6. Prof drd Marin BORCUT (Gr. Şc. Ind.  Cavnic): Stele stranii

 

 

Repartizarea pe săli a secţiunilor

 

Numar sală

Sala repartizată

1

 

2

Etaj II – Algebra 1

3

Etaj II – Analiza matematica 1

4

Etaj II – Geometrie 1

5

Etaj II – Metrodica (algebra)

6

Etaj I – Metodica (analiza)

7

Etaj I -  Metodica (geometrie)

8

Parter - Informatica

9

Parter - Astronomie

 

 

 

LISTA PARTICIPANŢILOR ÎNSCRIŞI

 

 

1. ANDREI Lenuţa: prof. Şcoala nr. 1. “Obedeanu” Craiova

2. ANDREICA Gheorghe, prof Scoala nr 7 Tg. Mures

3. ANISIU Mira-Cristiana: cerc. dr. Institutul de Calcul „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca

4. ANISIU Valeriu: conf. dr. Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai”

5. ARDELEAN Gheorghe: asist. drd. Universitatea de Nord Baia Mare

6. BĂLĂŞOIU Ramona: prof. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

7. BANCOŞ Marin: lector drd. Universitatea de Nord Baia Mare

8. BARBĂRASĂ Ionela: inst. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

9. BĂRBOSU Dan: conf. dr. Universitatea de Nord Baia Mare

10. BARTIŞ Daniela: lector dr. Academia Tehnică Militară Bucureşti

11. BASARAB Marlena: prof. Şcoala nr 2 "Traian" Craiova

12. BERCHESAN Mihaela: drd. Universitatea “Babeş-Bolyai”

13. BERINDE Stefan: lector dr. Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

14. BERINDE Vasile: prof. univ. dr. Universitatea de Nord Baia Mare

15. BIRTA Adriana: prof. Colegiul Naţional “Anghel Saligny

16. BLAGA Angela: prof. drd. Colegiul Naţional "Al. Papiu Ilarian" Tg-Mureş

17. BLAGA Cristinel: prof. drd. Colegiul Naţional "Unirea" Tg-Mureş

18. BOB Robert: prof. Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare

19. BOJOR Florin: prof. drd. Colegiul Naţional "Gheorghe Sincai" Baia Mare

20. BONCEA Horaţiu: drd. Universitatea “Babeş-Bolyai”

21. BONCESCU Marcela: prof. Liceul Teoretic Costeşti, Argeş

22. BORCUT Marin: prof. drd. director Grupul Şcolar Industrial  Cavnic

23. BOROICA Gabriela: prof.  Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare

24. BOROICA Gheorghe: prof. Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare

25. BOROŞ Anamaria: prof. Grupul Școlar "Radu Petrescu" Prundu Bârgăului, Bistriţa Năsăud

26. BRONT Viorica Cornelia: prof. Grupul Scolar “Ioan Bococi” Oradea

27. BUJU Aura: prof. Liceul Teoretic "Petru Maior" Gherla

28. CĂLINA Doiniţa: prof. Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova

29. CĂLINESCU Mădălina: prof. Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova

30. CAMPAU Maria: prof. Scoala Nisiporeşti, jud. Neamţ

31. CALTEA Amalia: prof. Scoala “Al. I. Cuza” Baia Mare

32. CAZACU Constantin: prof. Şcoala nr. 29 "N. Romanescu" Craiova

33. CHILE  Eliza: prof. Grupul Şcolar ICM2 Craiova

34. CIOBAN Liana: drd. Universitatea “Babeş-Bolyai”

35. CIOBOTARIU-BOER Vlad: prof. dr. Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca

36. CIUPERCEANU Marian: inst. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

37. COPACIU Emilia: prof. Grupul Scolar de Chimie Industrială Terapia Cluj-Napoca

38. CORNEANU Viorica: prof. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova

39. COSTĂCHESCU Marioara: prof. Liceul cu Program Sportiv Roman, jud. Neamţ

40. COSTANDACHE Cristina-Diana: prof. Liceul cu Program Sportiv Roman, jud. Neamţ

41. COSTINAŞ Adela: prof. Scoala cu clasele I-VIII “M. Kogălniceanu” Sebeş

42. COTOI Dana : inst. Şcoala nr. 2 "Traian" Craiova

43. COTOI Dumitru: prof. Şcoala nr. 2 "Traian" Craiova

44. CRISTUREAN Horaţiu: Lector drd. Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş şi prof. Colegiul Naţional “Al. Papiu Ilarian” Tg. Mureş

45. CSAPÓ Hajnalka: prof. Liceul Teoretic “Márton Áron” Miercurea Ciuc

46. DĂRĂBAN Gheorghe Ciprian: prof. Grupul Scolar “Petru Maior” Reghin

47. DĂRĂBAN Paula Maria: prof. Gimnaziul “Liviu Rebreanu” Tg. Mureş

48. DAN Sanziana, prof Gr. Şc. Ind.  Cavnic

49. DAROLTI Erika: prof. Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare

50. DEAC Veronica: preparator Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş

51. DIACONU Adrian: conf. dr. Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

52. DIDU Ileana: prof. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

53. DORAN Constantin: prof. Şcoala nr. 35 "I. D. Sârbu" Craiova

54. DOVAN Oana: prof. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

55. DRĂGHICI Letiţia: inst. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

56. DRAGOMIR Ileana: prof Grupul Şcolar ICM 2, Craiova

57. DUCA I. Dorel: prof. univ. dr. Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

58. DUCA Eugenia: conf. dr. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

59. EFRIM Dorel: prof. Palatul Copiilor Craiova

60. EFRIM Gheorghiţa: prof. Grupul Şcolar ICM "Gh. Bibescu" Craiova

61. FAICIUC Marilena: prof. Colegiul Naţional Pedagogic "Gh. Lazăr" Cluj- Napoca

62. FINTA Bela: prof. univ. dr. Universitatea “Petru Maior” Tg. Mureş

63. FEURDEAN Gherasim: prof. Liceul “Ana Ipatescu” ` Gherla

64. FLOREA Aurelia, lect. Univ. dr. Universitatea Craiova

65. FLORICA Denisa: prof. Grupul Şcolar Transporturi Căi Ferate Craiova

66. FURNICA Vera: prof. Scoala Bodeşti, jud. Neamţ

67. GAVRIS Silviu: prof.  Scoala cu clasele I-VIII Mintiu Gherlii, Cluj

68. GENOIU Mirela: prof. Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova

69. GHIMIŞI Mioara: prof. Grupul Şcolar "Traian Demetrescu" Craiova

70. GEORGESCU Carmen Liana: prof. Colegiul Naţional "Carol I" Craiova

71. GOICEANU Dorina: prof. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova

72. GRAD Anca: asist. univ. drd. Universitatea “Babeş-Bolyai”

73. GRIGORE Elena: inst. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

74. GROZA G: prof. univ. dr. Universitatea de Construcţii Bucureşti

75. HORVAT-MARC Andrei:  lector dr. Universitatea de Nord Baia Mare

76. IENUȚAȘ Vasile: prof.  Şc. G. Coşbuc Baia Mare

77. IELCEAN Radu: prof. Liceul Teoretic “Ana Ipătescu” Gherla

78. IEPURE Lucia Delia: prof. Scoala “Ioan Bob” Cluj-Napoca

79. ILIE Jane: prof. Colegiul Tehnic "Ion Mincu" Craiova

80. IOANA Marilena Felicia: prof. Grupul Şcolar "Dimitrie Filişanu" Filiaşi, Dolj

81. IOVAN Valeriu: prof. Palatul copiilor Craiova

82. IVĂNESCU Ionuţ: prof. Colegiul Naţional "Şt. Velovan" Craiova

83. LAR Adrian: prof. Scoala Sânnicoară, jud. Cluj

84. LUNGULESCU Constantin: prof. Liceul “H. Coandă” Craiova

85. LUNGULESCU Mireluş Emilia: prof. Scoala nr.12 “Decebal” Craiova

86. LUPAŞ Anca Ileana: lector dr. Academia Tehnică Militară Bucureşti

87. MAIORESCU Gheorghe: profesor, inspector Şcolar de matematică, ISJ Maramureş

88. MAN Diana: prof. drd. Colegiul National "George Cosbuc" Cluj-Napoca

89. MARINESCU Rodica: prof. Liceul Teoretic "H. Coandă" Craiova

90. MÂNDRULEANU Ileana: prof. Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova

91. MICU Constantin: prof. Grupul Școlar "Alexandru Macedonski" Melineşti, Dolj

92. MIHAIU Valentina: prof. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova

93. MIHALCA Cristina: prof. Scoala “Nichita Stanescu” Baia Mare

94. MIHALE Andreea: student, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

95. MIRCEA Ana: prof. Liceul Teoretic “Ana Ipătescu” Gherla

96. MIU Simona: prof. Colegiul Naţional Economic “Gh. Chiţu” Craiova

97. MUSUROIA Nicolae: prof. Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare

98. NAGY Anamaria: prof. Școala “Al. I. Cuza” Baia Mare

99. NAŞCU Mihaela: prof. Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova

100.  NEAGA Nadina, Scoala Dr. V. Babes, Baia Mare, Maramures

101.  NEGREA Anamaria: prof. Grupul Scolar “T. Vuia” Tg. Mureş

102.  NICOLAE Elena: prof. Şcoala nr. 37 "M. Eminescu" Craiova

103.  NICOLAE Florentin: prof. Grupul Şcolar "Dimitrie Filişanu" Filiaşi, Dolj

104. ONEA Natalia: prof. Școala nr. 9 Baia Mare

105. OPREA Andrei Alexandru: prof. Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău

106. OPRESCU Nineta: prof. Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova

107. PÂRLEA Sorin: prof. Şcoala Moţăţei, Dolj

108. PASCAL Nicoleta: prof. Scoala nr. 9 Roman, jud. Neamţ

109. PINTEA Cornel: conf. dr. Universitatea “Babeş-Bolyai”

110. POMETESCU Valerica: prof. Şcoala nr. 2 "Traian" Craiova

111. POP Adina: drd. Universitatea de Nord Baia Mare

112. POP Cristian: prof. (inspector de specialitate) ISJ Cluj

113. POP Emilia Loredana: drd. Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

114. POP Nicolae: prof. univ. dr. Universitatea de Nord Baia Mare

115. POP Simona: prof. Colegiul Tehnic de Comunicaţii “Augustin Maior” Cluj-Napoca

116. POP S. Maria: conf. dr. Universitatea de Nord Baia Mare

117. POP T. Ovidiu: prof. dr. Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Satu Mare

118. POP Petrică: conf dr. Universitatea de Nord Baia Mare

119. POPA Ioan: prof. dr. Colegiul Tehnic “E. Nicolau” Cluj-Napoca

120. POP Maria Cristina, Liceul de Arta, Baia Mare, Maramures

121. POP Vasile: conf. dr. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca

122. POPA Marin: prof. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

123. POPESCU Angela: inst. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

124. POPESCU Mirela Simona: inst. Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova

125. POPESCU Maria, prof Scoala Centrala Bucuresti

126. PREDA Felician: prof. Grupul Şcolar "Matei Basarab”

127. PREDESCU Z. Ion: prof. Şcoala cu clasele I - VIII Rast, Dolj

128. PURDEA Ioan: prof. univ. dr. Universitatea “Babeş-Bolyai”

129. RADU Carmen: prof. Liceul Pedagogic “M. Eminescu” Tg Mureş

130. RADU Elena: prof. Scoala cu clasele I-VIII “Spiru Haret” Bacău

131. RADU Simona: prof. Colegiul Naţional Economic "Gh. Chiţu" Craiova

132. RAŢIU Augusta: prof. Colegiul Tehnic Aiud

133. ROCŞOREANU Petrişor: elev Liceul de Informatică "Şt. Odobleja"  Craiova

134. ROŞCA Mugur Adrian: prof. Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii "C. Brâncuşi" Craiova

135. ROŞIANU Mihaela Doina: prof. Şcoala nr. 6 "Zaharia Stancu" Roşiorii de Vede, Teleorman

136. RUS Sonia: prof. Liceul Teoretic "Ana Ipatescu" Gherla

137. SABAU Stefan: prof. Colegiul Naţional “V. Lucaciu” Baia Mare

138. SANDU-VIŞAN Elena-Corina: prof. C.T.A.M. “C-tin Brâncuşi” Craiova

139. SĂVULESCU Dumitru: prof. dr. Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Bucureşti

140. SERBA Lucia: prof. Colegiul Naţional “Anghel Saligny”

141. ŞERDEAN Vasile: prof. Scoala nr. 1 Gherla

142. SMARANDACHE Liviu: prof. Colegiul Naţional "Şt. Velovan" Craiova

143. SPĂTARU Mihaela Loredana: inst. Grupul Scolar "Alexandru Macedonski" Melineşti, Dolj

144. STĂNCELE Mihaela: prof. Liceul "H. Coandă" Craiova

145. STANCA VACARETU, prof Colegiul National Emil Racovita, Cluj Napoca

146. STANCIU Ileana: prof Colegiul Naţional “St. Velovan” Craiova), şi

147. STANCIU Emil: prof. Școala Leșile

148. STANCIU Ioan: elev Colegiul Naţional Carol I Craiova

149. STANCIU Neculai: prof. Şcoala cu clasele I-VIII “George Emil Palade” Buzău

150. SZILÁRD András: lector dr. Universitatea “Babeş-Bolyai”

151. VASILE Luminiţa: prof. Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova

152. VASILE Roxana: prof. Grupul Şcolar “Matei Basarab” Craiova

153. TAŞCU Ioana: conf. dr. Universitatea de Nord Baia Mare

154. TICA Gabriel: prof. Liceul “Mihai Viteazul” Băileşti, Dolj

155. TIVADAR Cornel-Marius: prof. Colegiul Naţional “Dragoş-Vodă” Sighetul Marmaţiei

156. TOMSA Gelu, prof. Colegiul Naţional “Andrei Mureşanu” Dej

157. TOMSA Magdalena, Scoala Dumbravita, Maramures

158. TOŞA ABRUDAN Maria: drd. Universitatea “Babeş-Bolyai”

159. TUŢESCU Lucian: prof. Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti” Craiova

160. ŢACU Dana: prof. Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova

161. VĂCĂREŢU Ariana – Stanca: prof. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca

162. VĂCĂREŢU Daniel: lector dr. Universitatea “Babeş-Bolyai”

163. VALCAN Dumitru: conf. dr. Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

164. VALENTIN Stefan: prof. Grupul Scolar Forestier, Sighetu Marmatiei

165. VARIU Călin: masterand Facultatea de Psihologie, Universitatea “Babeş-Bolyai”

166. VASILE Luminiţa: prof. Colegiul Naţional “E. Cuza” Craiova

167. VLAS Călin: prof. Colegiul Naţional “Al. Papiu-Ilarian” Tg. Mureş

168. VOICULESCU Carmen Elena: prof. Şcoala nr. 7  Bucureşti

169. ZAHARIA Laura: inst. Colegiul Naţional “Elena Cuza” Craiova

170. VRAJA LOKOS Eva: prof. Liceul "Leovey Klara” Sighetu Marmației

171. VRAJA LOKOS Ioan Dănuţ: prof. Grupul Scolar pentru Industria Mică Sighetu Marmației

172. ZAKOTA Zoltan: prof. Uniunea Creştină Partium Oradea

173. ZELINA Ioana: lector dr. Universitatea de Nord Baia Mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   MASĂ CÂMPENEASCĂ LA “SUPER SKI” -  ora 16,00.